Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku

Dokumenty

STATUT

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW

 

REGULAMINY

Katalog regulaminów i procedur obowiązujących w PSP w Lubecku

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Rok szkolny 2023/2024

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024