Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku

 Logo szkoły

42-700 Lubecko ul. Lipska 21    

tel.  34 356 29 09

sekretariat@lubecko.edu.pl

Wyszukiwarka

Nowatorstwo

Innowacyjność szkoły

W naszej placówce od wielu lat prowadzone są nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne i organizacyjne. Nauczyciele podejmują trud opracowywania programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych. Realizowane są także projekty i programy edukacyjne organizowane zewnętrznie, w których nasza szkoła brała i bierze udział. Wiele z nich to projekty finansowane ze środków UE.
Projekty:

– Pierwsze Uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy – kl. I-III
– Wyrównywanie szans edukacyjnych w kl. I-III
– Radosna Szkoła – kl. I-III
– Eu-geniusz
– Akademia Uczniowska
– Cyfrowa Szkoła
– Szkoła z klasą 2.0
– Aktywna tablica
– OSE IT Szkoła

Dzięki zaangażowaniu w/w projekty poza zajęciami dzieci i młodzieży – szkoła pozyskała liczne pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt sportowy, komputery, tablice interaktywne, meble, pomoce do zajęć dydaktycznych.

Innowacje:

– Spacer bajki z muzyką – OP i kl. I-III
– Fizyka, jako ciekawa opowieść z TIK
– Zajęcia doświadczalno-obliczeniowe z fizyki i matematyki
– Cogitrening w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności koordynacyjnych dzieci – kl. IV-V
– Z muzyką przez kolorowy świat ortografii – kl. I-III
– No problem – potrafię już programować
– Piszę, bo potrafię – kl.V-VI
– „ Nie ma prądu – jest zabawa” – innowacja pedagogiczna – oddział przedszkolny

Szkoła uczestniczyła w pilotażu programowania. Zostały opracowane i wdrożone dwie innowacje:
• Kl. I-III – Warsztat logicznego myślenia
• Kl. IV – NO PROBLEM-umiem już programować

Ponadto od wielu lat istnieje i prężnie działają kółka szachowe i warcabowe. Co roku uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjalnej zdobywają I, II, III miejsce w rozgrywkach powiatowych. Również w tym roku została wdrożona innowacja pedagogiczna „Bajka o szachach” adresowana dla najmłodszych uczniów. Łączy ona rozwijanie zamiłowań czytelniczych i wprowadza w krainę szachów – jako „gry” logicznego myślenia.
Wśród wielu certyfikatów, które szkoła otrzymała za udział w/w projektach, jeden jest szczególnie cenny – SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW.


„ Nie ma prądu – jest zabawa” – innowacja pedagogiczna

Okres przedszkolny jest bardzo ważny w życiu dziecka. W tym czasie dzieci kształtują swoje nawyki, zachowania, dlatego ważne jest aby we właściwy sposób stymulować ich rozwój. W naszym Oddziale Przedszkolnym, dzieci 5 letnie i 6 letnie od roku szkolnego 2020/ 2021 uczestniczą w innowacji pedagogicznej pt. „ Nie ma prądu – jest zabawa.”

Innowacja ma na celu: budzenie kreatywności, aktywizowanie dziecka. Wykształcenie świadomości, iż poza telefonem, komputerem, Internetem istnieje świat realny, który może być ciekawy, pełen wartościowych ludzi, aktywności w które warto się włączyć.
Dzieci poprzez zabawę zapoznają się z alternatywnymi sposobami spędzania wolnego czasu. Poznają, że aby dobrze się bawić, spędzać miło czas nie potrzebują telefonu, komputera, tabletu, Internetu, telewizora. Zabawy poznane w przedszkolu mogą być zaadaptowane w domu.

B. Strzoda