Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku

Pedagog specjalny

,,Różnorodność bez uprzedzeń. Przecież o to właśnie powinno chodzić w wychowaniu. Mamy przygotowywać uczniów do życia w społeczeństwie zróżnicowanym, w którym powinni egzystować, rozumiejąc wartości płynące z różnorodności. Każdy uczeń ma talent, ma predyspozycje wymagające wsparcia i ułatwienia rozwoju daleko poza ograniczenia płynące z podstawy programowej.”


W naszej szkole pedagog specjalny prowadzi zajęcia:
- rewalidacyjne
- korekcyjno- kompensacyjne
- rozwijające techniki uczenia się i zapamiętywania
- rozwijające umiejętności emocjonalno- społeczne

Celem w naszej szkole jest świadczenie pomocy długofalowej, przemyślanej, opartej na współpracy z osobami, które jej potrzebują, wraz ze specjalistami. Chcemy dawać wsparcie, eliminować niepowodzenia i deficyty. Pokazywać, że każdy uczeń posiada mocne strony, zdolności i talenty, które trzeba odkrywać i nad nimi pracować.