Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku

 Logo szkoły

42-700 Lubecko ul. Lipska 21    

tel.  34 356 29 09

sekretariat@lubecko.edu.pl

Wyszukiwarka

Logopeda

Szanowni Rodzice,

w roku szkolnym 2023/2024 pomoc psychologiczno – pedagogiczna w formie zajęć logopedycznych jest prowadzona przez neurologopedę:

mgr Iwonę Kowol

Dzieci mają zajęcia według harmonogramu.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w proces terapii mowy.

Szanowni Rodzice,
Objęłam opieką logopedyczną zarówno przedszkolaki, jak i uczniów naszej szkoły. Dzieci zostały zdiagnozowane, rozpoznano ich potrzeby terapeutyczne i wyznaczono czas zajęć dostosowany do harmonogramu lekcji i dowozów.

Państwo wyrazili zgodę na udział w zajęciach logopedycznych, a co za tym idzie, współuczestniczą w procesie, którego powodzenie i efektywność zależy od naszego zaangażowania. Zachęcam do śledzenia postępów dzieci, motywowania do kontynuacji ćwiczeń w domu oraz słuchania jak mówią i chwalenia wysiłku wkładanego w rozwijanie kompetencji językowych. Jestem do Państwa dyspozycji w czasie dostępności, przez edziennik i służę pomocą stosownie do potrzeb. Powodzenia i zapału we wspólnym pokonywaniu trudności.


Wspierajmy dziecko w rozwoju mowy, nie tylko najmłodsze

Prawidłowy rozwój mowy jest niezwykle ważny w pierwszych latach życia dziecka. Umożliwia skuteczne komunikowanie się z najbliższymi, co pozwala na budowanie więzi i wzajemnego zrozumienia, a w dalszej kolejności z rówieśnikami, co ma ogromny wpływ na rozwój psychospołeczny dziecka, jego samoocenę, umiejętność funkcjonowania w grupie, motywację do nauki i pokonywania trudności, werbalizowania swoich potrzeb. W przyszłości jest niezbędne przy rozeznaniu predyspozycji i podejmowaniu decyzji w kwestiach zawodowych oraz kształcenia na kolejnych etapach.

Bardzo istotne jest nie tylko prawidłowe połykanie (które ściśle koreluje z wadami zgryzu) i artykulacja, ale rozwijanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa, wyrażania swojego zdania, uzasadnianie wyborów. Zachęcam rodziców dzieci, które pracują nad osiągnięciem poprawnej wymowy do żywego zaangażowania w proces terapeutyczny, a pozostałych, do podsuwania lektury, porozmawiania o filmie, muzyce, czy zainteresowaniach, bo w naszych realiach coraz bardziej dostępny i dominujący jest kanał wirtualny, a deficytowy stał się żywy, bezpośredni i serdeczny. Zapobiegniemy ubóstwu językowemu, a przez bliskość, także wielu wtórnym problemom związanym z dobrym samopoczuciem i zdrowiem psychicznym.

Działajmy wspólnym frontem.

Iwona Kowol


Terapia logopedyczna


jest formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej, którą otaczamy w naszej placówce dzieci i uczniów potrzebujących wsparcia rozwoju komunikacji werbalnej oraz korekty wad wymowy.
Szalenie istotna w tym procesie jest rola Rodziców i systematyczna współpraca. Ma to znaczenie dla intensyfikowania ćwiczeń i regularnego ich wykonywania, jest niezbędne dla usprawnienia aparatu artykulacyjnego, służy budowaniu motywacji, wzmacnianiu zadowolenia z nabytych kompetencji językowych oraz koniecznemu utrwalaniu i automatyzowaniu poprawnej realizacji głosek w mowie spontanicznej. Rodzic ma codziennie okazję do ćwiczenia ze swoim dzieckiem i utrwalania prawidłowej wymowy. Kilka minut dziennie przyniesie efekty i skróci czas terapii dając poczucie satysfakcji. Pomocą jest wklejany do zeszytu materiał do pracy w domu. Systematyczność w terapii, to klucz do sukcesu.
Zachęcam do towarzyszenia dziecku w tej drodze,to ważne !

 

Służę pomocą
Iwona Kowol