Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku

Dla ucznia

E-dziennik


U C Z E N I E    S I Ę    to jedna z kompetencji kluczowych.

Umiejętność uczenia się to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie i grupowo.

 


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2023/2024

1. język polski – 14 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 15 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 16 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Szczegółowe informacje i komunikaty na stronie CKE

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII.

 


 

Jesteśmy w kontakcie