Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku

Projekty zakończone

Posiłek w szkole i w domu


Gmina Kochanowice realizuje zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Wsparcie otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w  Lubecku na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni).
Kwota otrzymanej na ten cel dotacji ze środków budżetu państwa dla Gminy Kochanowice wynosi 64 000,00 zł.
Całkowity koszt programu na rok 2023 r. to 80 000,00 zł.

Udział PSP w Lubecku w wieloletnim programie rządowym „Posiłek w szkole i w domu”

PSP w Lubecku uzyskała środki finansowe w kwocie 80000 zł na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej, w tym 64000 zł z wieloletniego rządowego programu : ”Posiłek w szkole i w domu” oraz 16.000 zł ze środków gminy. Uzyskane wsparcie pozwoliło na remont jadalni i wyposażenie w nowoczesny sprzęt kuchni szkolnej.

Szkolna stołówka w Lubecku była niemodernizowana od 15 lat. Aktualnie używane sprzęty , garnki i talerze, sztućce zostały zakupione w latach 2008 -2009 i wcześniej. Były już wysłużone, awaryjne i wymagające wymiany na nowe lub niewystarczające do przygotowania posiłków dla wzrastającej grupy odbiorców i przechowywania produktów i sprzętów.
Termomodernizacja szkoły spowodowała konieczność wymiany w kuchni pieca węglowego na piec gazowy i 2 taborety gazowe.
Jadalnia była remontowana 15 lat temu, a funkcjonuje od 1979 roku. Było to pomieszczenie małe, nie spełniające nowoczesnych standardów a uczniowie jedli w czasie trzech odrębnych przerw.
Podczas remontu zaadaptowano sąsiadujące ze stołówką pomieszczenie szatni w celu powiększenia jadalni i dostosowania jej do obowiązujących nowoczesnych standardów. Pomieszczenie jadalni nabrało przestronnego i przytulnego wyglądu. Zwiększyła się również ilość miejsc. Położono nową posadzkę, ściany dzięki tapetom zyskały przytulny wygląd. Uczniowie bardzo ucieszyli się, ze mogą spożywać posiłki w tak przyjemnym otoczeniu. Również rodzice wyrażali pozytywne opinie.
Doposażenie kuchni w min. piec konwekcyjno-parowy, nową zmywarkę, kotleciarkę elektryczną , lodówko-zamrażarkę, patelnię elektryczną i małe AGD usprawniło pracę personelu, stworzyło możliwość wydawania większej liczby posiłków, w dużej mierze poprawiło smak oraz wygląd podawanych potraw. Pozwoliło to również w najlepszy a często i najzdrowszy sposób(m in. na parze) przyrządzać różnorodne dania. Ponad to obecnie stołówka wydaje trzy różne posiłki dziennie w tym obiadu dwudaniowego dla Oddziału Przedszkolnego.
Zakończona w naszej szkole termomodernizacja była bardzo dobrym czasem na połączenie prac remontowych z remontem jadalni i doposażeniem kuchni.
Uzyskane wsparcie finansowe wpłynęło na jakość organizacji dożywiania uczniów w naszej szkole.


Małgorzata Kos

 


 

 

 

 

Projekt "Poznaj Polskę"

 

Łączny koszt opisanej poniżej wycieczki wyniósł 7225 zł, z czego dofinansowanie ministerstwa z programu „Poznaj Polskę” wyniosło 6000 zł.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku korzystała już z projektu edukacyjnego pt. „Poznaj Polskę”, mającego na celu ułatwienie organizacji wycieczek szkolnych do ważnych miejsc dla historii i nauki polskiej. W minionym roku szkolnym podróżowali uczniowie klas ósmych i siódmej, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej złożyli wniosek, starając się o dofinansowanie wyjazdu do Krakowa i Zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce, która została wpisana na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
Wycieczkę zorganizowano dnia 11. 10.2023r. dla uczniów klas I-III. Uczestniczyło w niej 49 uczniów wraz z opiekunami – Magdaleną Madrian – Matyją, Dominiką Steinert i Iwoną Kowol. Wyjazd obejmował przejazd do Krakowa, zwiedzanie Rynku, spacer i wysłuchanie hejnału, poznawanie Starego Miasta, Wawelu, przejście Drogą Krakowską. Po intensywnym zwiedzaniu pod kierunkiem przewodnika, młodzi turyści udali się do punktu gastronomicznego „Stołówka Jabłonka” w Krakowie, gdzie spożyli obiad i nabrali sił przed dalszą podróżą. Autokarem przejechano do Wieliczki, a następnie w dwóch grupach zwiedzano zabytkową kopalnię soli. Wycieczka autokarowa była całodzienna, zbiórka była o 6.55, dzieci oddano pod opiekę rodzicom o 20.05. Zrealizowano cele, którymi było rozwijanie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej. Integracja uczniów; poszerzanie wiedzy o Polsce; przybliżenie zawodu górnika i przewodnika w ramach przyswajania treści z zakresu doradztwa zawodowego. Dzięki dofinansowaniu tej inicjatywy, przystępnej wysokości był wkład kosztów poniesionych przez rodziców i wszyscy uczniowie mogli skorzystać z tak atrakcyjnego programu. Dzieci były podekscytowane, bardzo zadowolone i do końca wycieczki aktywne, choć to był wymagający dzień.


Iwona Kowol


Ponadnarodowa Mobilność Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku

Uczniowie naszej szkoły, uczestniczący w projekcie “Edu-friends. Budujemy przyjaźń polsko-francuską”, udali się 18 września w podróż do Châteauvillain we Francji. W ramach ponadnarodowej mobilności uczniów, dwudziestu przedstawicieli naszej szkoły wraz z opiekunami p. dyrektor Moniką Kukowka, p. Agnieszką Dybowską, p. Oliwią Kulisz-Koza oraz p. Ewą Lesik, odwiedziło francuską szkołę College Amiral Denis Decres. Podczas tygodniowego pobytu we Francji uczniowie mieli okazję poznać tradycję i obyczaje kraju swoich francuskich rówieśników. Pobyt w szkole w Châteauvillain był dla uczestników przedsięwzięcia wspaniałą okazją do nawiązania kontaktów z uczniami z innego kraju. Każdego dnia uczniowie z grupy projektowej realizowali zadania i cele określone w projekcie “Edu-friends”, którego głównym założeniem było poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych w procesie uczenia się oraz wzrost poziomu znajomości języka angielskiego.Praca i nauka w zespole międzynarodowym była dla wszystkich okazją do poznania języka, tradycji i kultury Polski i Francji. W programie nie zabrakło także czasu na rekreację podczas lekcji wychowania fizycznego. Wiele radości dostarczyły uczestnikom projektu wspólne warsztaty tańca. Uczniowie poszerzyli również swoją wiedzę realioznawczą poprzez zwiedzanie atrakcji turystycznych Châteauvillain, Chaumont i stolicy Francji Paryża.

Dziękujemy naszym francuskim przyjaciołom za miłe przyjęcie i wspaniałą współpracę!

Mamy nadzieję, że udział w projekcie międzynarodowym zaowocuje licznymi pozytywnymi efektami
w pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.

Oliwia Kulisz-Koza i Ewa Lesik


Dzień Francuski – Jour français

22 czerwca w naszej szkole odbyła się po raz pierwszy w historii szkoły uroczystość promująca międzynarodowy projekt “Edu-friends – budujemy przyjaźń polsko – francuską.” Z tej okazji uczniowie wraz z koordynatorami projektu p. Oliwią Kulisz-Kozą oraz p. Ewą Lesik przygotowali program artystyczny przybliżający język, kulturę, historię, zwyczaje oraz kuchnię francuską. Uczniowie zaśpiewali w języku francuskim znany wszystkim kanon “Frere Jacques – Panie Janie.” Niewątpliwą atrakcją uroczystości był również pokaz kankana, który zaprezentowały Dominika, Magda, Milena i Zosia.
W Dniu Francuskim uczestniczyli także Rodzice uczniów, dla których to spotkanie było okazją do zapoznania się z tematyką i założeniami projektu. Grupa projektowa ze szkoły polskiej zaprezentowała również opracowane w ramach zajęć projektowych materiały z użyciem nowoczesnych aplikacji webowych.

Szkolenie kadry edukacyjnej

Dnia 15 czerwca w naszej szkole odbyło się szkolenie dla nauczycieli uczestniczących w projekcie pt. “Kształtowanie umiejętności matematycznych oraz kompetencji cyfrowych uczniów za pomocą narzędzi TIK”. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoli na opracowanie w zespole projektowym lekcji z przedmiotów ścisłych oraz języka obcego z wykorzystaniem atrakcyjnych aplikacji do skutecznej i ciekawej nauki. Efekty pracy uczniów będą przedstawione francuskim uczniom i nauczycielom podczas wyjazdu naszych uczniów do Francji we wrześniu.
Funpage projektu

Grupa IT Masters na bieżąco dokumentuje nasze projektowe działania:)

EDU-FRIENDS Konkurs na Logo projektu rozstrzygnięty!

Zwyciężyło logo ze szkoły francuskiej.

Dear etwinners!!!

We’ve finally had our logo contest results. The best logo turned out the logo designed by our French student Louis F. CONGRATULATIONS!!!
Rozpoczęcie działań projektowych na platformie eTwinning

Z wielką radością informujemy, że rozpoczęliśmy już nasze działania projektowe na platformie eTwinning. Razem z nauczycielami i naszymi francuskimi kolegami i koleżankami będziemy poznawać swoje kraje, hobby, style uczenia się oraz narzędzia WEB 2.0 do nowoczesnej nauki i komunikacji.

Wykonaliśmy już swoje awatary oraz pierwsze projekty logotypów do naszego projektu “EDU-friends. Budujemy przyjaźń polsko-francuską.”

Wyniki rekrutacji do programu POWER

Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę uczestników zakwalifikowanych do projektu “EDU-friends. Budujemy przyjaźń polsko-francuską.”
Rekrutacja do projektu „ Ponadnarodowa Mobilność Uczniów ”

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 1 maja 2022 roku rozpoczęła się rekrutacja do Projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Regulamin oraz karta zgłoszenia uczestnika znajdują się w załączniku poniżej:

Ponadnarodowa Mobilność Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku

Uprzejmie informujemy, że 1 maja 2022 roku Szkoła Podstawowa w Lubecku rozpoczęła realizację Projektu„Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Głównym założeniem trwającego 6 miesięcy projektu pt: “Edu-friends. Budujemy przyjaźń polsko-francuską” jest zagraniczny wyjazd grupy 20 uczniów wraz z 4 opiekunami do szkoły partnerskiej w miejscowości Chateauvillain we Francji w miesiącu wrześniu. Uczestnicy projektu zostaną wybrani do projektu w wyniku rekrutacji. Mobilność uczestników będzie poprzedzona uczestnictwem każdego ucznia w obowiązkowych zajęciach projektowych w szkole.

Główną ideą przedsięwzięcia jest rozbudzenie wśród uczniów ciekawości poznawczej, motywacji do samodzielnego uczenia się, rozwijanie kreatywności i indywidualnych uzdolnień w oparciu o wykorzystanie w uczeniu się nowoczesnych aplikacji i rozwiązań TIK. Poprzez działania projektowe chcemy podnieść jakość i atrakcyjność kształcenia zgodnie z europejskimi standardami, rozwijając kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się oraz wyrównać szanse edukacyjne uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Tematyka projektu obejmuje 4 główne obszary kształcenia oparte o podstawę programową : kompetencje językowe, porozumiewania się w języku obcym, kompetencje matematyczne, kompetencje informatyczne i kompetencje cyfrowe . Realizacja zadań projektowych połączonych z mobilnością uczniów naszej szkoły będzie stanowić atrakcyjną formę odmiany od tradycyjnego nauczania, otwarcie się na nowe inspiracje i rozwiązania technologiczne we współczesnej szkole.

Komunikacja międzynarodowego zespołu będzie odbywała się w języku angielskim a głównym miejscem spotkań i realizacji zadań projektowych będzie platforma eTwinning od samego początku współpracy do wytworzenia produktu finalnego. Planowane jest zapoznanie uczniów z możliwościami jakie stwarzają nowoczesne aplikacje do wykorzystania w procesie uczenia się: Flipgrid, Canva, Animoto, Kahoot, Actionbound, Storyboardthat, Edupuzzle, Pixton. W ten sposób uczniowie opracują różnorodne materiały pomocnicze do promowania siebie, swojej szkoły, regionu i kraju odkrywając efektywne rozwiązania w utrwalaniu wiedzy. Praca w zespole międzynarodowym będzie stanowić wyzwanie dla każdego uczestnika projektu, a zdobyte doświadczenie przyczyni się do większej motywacji do nauki języków obcych.

Opiekunowie projektu
Oliwia Kulisz-Koza
Ewa Lesik


Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – pamiętamy!


Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Galeria projektów eTwinning w naszej szkole


• “Walled towns” – koordynator projektu p. Ewa Lesik – rok szkolny 2017/2018

• „Merry Christmas”- koordynator projektu p. Aleksandra Glińska – rok szkolny 2018/2019

• “Deutsche Sprache spielen und lernen” – koordynator projektu p. Ewa Lesik – rok szkolny 2018/2019

• – „Merry Christmas”- koordynator projektu p. Aleksandra Glińska – rok szkolny 2018/2019
Uczestnicy projektu: uczniowie z klasy VA i VB
Współpraca ze szkołami zagranicznymi: Włochy

• “All About Us!” – koordynator projektu p. Aleksandra Glińska – rok szkolny 2018/2019
Uczestnicy projektu: uczniowie z klasy VB i VI
Współpraca ze szkołami zagranicznymi: Hiszpania, Słowacja, Turcja

• “Challenge Accepted!” – koordynator projektu p. Aleksandra Glińska – rok szkolny 2018/2019
Uczestnicy projektu: uczniowie z klasy VII, VIII i III gimnazjum
Współpraca ze szkołami zagranicznymi: Grecja, Włochy

• “All about me” – koordynator projektu p. Oliwia Kulisz-Koza, p.Ewa Lesik – rok szkolny 2020/2021
Współpraca ze szkołami z Francji, Macedonii i Turcji; Uczestnicy projektu: uczniowie z klasy VI, VIIa, VIIb

"Wir bereiten uns auf Weihnachten vor - Feste und ihre Traditionen in Polen und Deutschland" – koordynator projektu p.Ewa Lesik – rok szkolny 2022/2023

Uczestnicy projektu: uczniowie z klasy VI, Współpraca z szkołą niemiecką z Dusseldorf

 


Aktywna tablica

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku uczestniczyła w tym roku szkolnym 2017/2018 w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.
W ramach programu szkoła pozyskała nowe wyposażenie w postaci dwóch tablic interaktywnych z projektorem oraz nagłośnieniem.

Realizacja programu w naszej szkole

8 listopada 2017r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli pt. “Programujemy przyszłość” prowadzone przez trenera metody EduMatrix p. Ewę Lesik
W ramach sieci współpracy szkół z terenu Gminy Kochanowice koordynatorzy programów ustalili zasady współpracy oraz dzielenia się przykładami DOBRYCH PRAKTYK
Udział szkolnego koordynatora programu p. E.Lesik w szkoleniu “Sieć współpracy i samokształcenia – Aktywna tablica” w RODN WOM w Częstochowie 23.04.2018r.