Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku

Projekty bieżące

Laboratoria Przyszłości

„Laboratoria Przyszłości” to przedsięwzięcie, do którego przystąpiliśmy w tym roku szkolnym 2021/22. Realizacja tego projektu obejmuje zakup pomocy dydaktycznych, w większości najnowszej generacji, ale także nowych modeli tych urządzeń, które szkoła już posiada. Pozwala to stworzyć w naszej placówce obszar do ciekawszych zajęć edukacyjnych, w których wykorzystane zostaną sprzęty techniczne najnowszej generacji, jak np. drukarka 3D czy okulary 3D, najnowsze modele do nauki elementów robotyki itd. Słowem stworzymy w naszej szkole nowoczesną bazę edukacyjną, a nasi uczniowie będą mogli zdobywać kompetencje przyszłości w dziedzinie technologii, inżynierii, sztuki czy matematyki.

Koszt przedsięwzięcia pokryty przez MEiN– 60.000 zł.

Dyrektor szkoły – Monika Kukowka

Nasza szkoła bierze udział w programie „Laboratoria przyszłości”

W ramach programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Zachęcamy do obejrzenia foto relacji dokumentującej pracę naszych uczniów z wykorzystaniem sprzętu z programu „Laboratoria Przyszłości”.

 


Aktywna Tablica – edycja 2023

Nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji programu Aktywna Tablica uzyskując dofinansowanie na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narządzi do terapii w ramach rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Realizacja programu w naszej szkole:

16.11.2023 – szkolenie online dla Dyrektorów szkół oraz e-koordynatorów programu

Przykłady dobrych praktyk: