Drodzy Rodzice!

W tym tygodniu uczniowie już otrzymali treści z poszczególnych przedmiotów oraz terminy wykonywania zadań. Zamieszczamy nowy plan zajęć, który będzie obowiązywał od 30 marca do 3 kwietnia (1 tydzień). Materiał edukacyjny z poszczególnych przedmiotów wg zamieszczonego powyżej planu będzie pojawiał się codziennie o godz. 8:00.

Uczeń wykonuje zadania wg poleceń nauczyciela przedmiotu w określonym terminie. Kolejność przedmiotów nie oznacza, że w takiej kolejności uczeń ma lekcje. Nauczyciel jest w gotowości i w kontakcie z uczniami poprzez e-Dziennik i już wypracowany sposób kontaktu. Najważniejsze jest zaangażowanie, które będzie podlegało ocenie. Każda praca, jeśli będzie sprawiała trudności, może być konsultowana z nauczycielem przedmiotu, a uzyskana ocena może być poprawiona. Zaplanowaliśmy zajęcia tak, aby realizować podstawę programową, ale nie przeciążać uczniów siedzeniem przy komputerze. Po tygodniu będziemy wyciągać wnioski do dalszej pracy. Prosimy także Państwa – rodziców o informacje zwrotne – czy dziecko radzi sobie; czy ma trudności, jakie? Pozwoli to mądrze planować dalszą pracę. Informuję także, że od 25 marca prace uczniów podlegają ocenie. Ważne jest zaangażowanie uczniów. Pierwsze oceny otrzymają za wywiązanie się z obowiązków.

Życzę zdrowia i pozdrawiam
Monika Kukowka

Kategorie: Aktualności

Skip to content