Szanowni Rodzice,

Od 1 września 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie organizacji nauczania języka mniejszości. Jednym z załączników do rozporządzenia jest wzór wniosku, jakim mogą posłużyć się Państwo przy wnioskowaniu o zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Złożenie wniosku przez jest podstawowym warunkiem dla zorganizowania nauczania języka niemieckiego w szkole lub przedszkolu.

 Można to zrobić również w trakcie nauki dziecka w szkole, ale ważne jest, aby wniosek był złożony do 20 września danego roku szkolnego. W ten sposób dziecko ma szansę na lekcje języka niemieckiego jeszcze w tym samym roku szkolnym.

Wniosek składany jest na zasadzie dobrowolności i dotyczy całego okresu nauki dziecka w szkole.

Jeżeli jednak wyrażają Państwo chęć rezygnacji z zajęć, taki wniosek należy złożyć do 29 września 2021r.

Nauczyciel języka niemieckiego,

Oliwia Połap

Kategorie: Aktualności

Skip to content