Pierwszy semestr roku szkolnego 2018/19 już za nami. Wiele się w tym czasie wydarzyło, o większości pisaliśmy na bieżąco. Podsumujmy zatem to minione półrocze.
Wrzesień – jak to zwykle bywa – był miesiącem, w którym wiele spraw się zaczyna, ale też wiele jest kontynuowanych. Przywitaliśmy ,,narybek”, czyli pierwszoklasistów, zdaliśmy sobie sprawę, że gimnazjalistów mamy ostatni rok i przygotowywaliśmy się do 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Już w październiku ruszyły przygotowania do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego uczniowie przeszli etap szkolny i w styczniu pisali testy w etapie rejonowym. Odbyła się też wycieczka najstarszych uczniów – do Kakowa, na Kazimierz, gdzie usłyszeli o trudnej i bolesnej momentami historii tego miejsca. Byliśmy także, dzięki wsparciu p. posła Andrzeja Gawrona, w Sejmie RP.
Listopad przynósł wiele wrażeń. Przede wszystkim odbyła się Akademia Rocznicowa, połączona ze świętem środowiskowym. W naszej szkole 21.11.2018r. uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy Lubecka i okolic mogli uczestniczyć w imprezie, połączonej z wystawą prac i przedmiotów pochodzących jeszcze sprzed II wojny światowej, a które odsyłały oglądających do czasów, kiedy wolność dopiero odzyskiwano.
Ważnym wydarzeniem było oddanie do użytku Zielonej Pracowni (o szczegółach pisaliśmy 16.12.18r.). Uczennice PSP w Lubecku zostały wyróżnione w Konkursach Wojewódzkich – Julia Spojda w Fotograficznym, a Wiktoria Pollok – w Plastycznym.
Grudzień to miesiąc pachnący wszystkim co łączy się ze świętami. Był więc i Mikołaj, i nastrojowa wersja akcji ,,Czytajmy razem”, i sukces naszych uczniów w IX edycji konkursu kolęd niemieckojęzycznych – “Lebkuchenfest”, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Borkach Wielkich.
W styczniu zorganizowaliśmy ,,Poranek z książką”. W trwającej jeszcze atmosferze Bożego Narodzenia, dzieci mogły wysłuchać fragmentów ponadczasowych tekstów: ,,Opowieść wigilijna” oraz ,,Świerszcz za kominem”.
W tematykę pięknie wpisała się kolejna impreza środowiskowa – spektakl przygotowany dla wszystkich – uczniów, rodziców, rodziny, bliskich i znajomych “Opowieść wigilijna” w reżyserii Ks. T. Hajoka. Po przedstawieniu mogliśmy wspólnie pokolędować w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Klasy Va i Vb wzięły udział w projekcie z języka angielskiego i plastyki pt. „Merry Christmas” w ramach międzynarodowego programu Etwinning.
Nie sposób tu ująć wszystkich dokonań wychowanków PSP w Lubecku, ich nauczycieli i wychowawców w ciągu tych 6 – ciu minionych miesięcy. Należy jednak podkreślić, iż oprócz wielu, wielu działań o charakterze dydaktycznym, przedsięwzięcia mające wydźwięk wychowawczy i będące profilaktycznymi, nie byłyby możliwe bez udziału i zaangażowania Rodziców. Niniejszym – bardzo dziękujemy, licząc na dalszą współpracę. Bardzo cenimy sobie pomoc i uczestnictwo w życiu szkoły dorosłych, bliskich naszych uczniów.
W nowej podstawie programowej ujęte zostały tzw. kompetencje kluczowe. Zintensyfikowaliśmy działania, które pozwalają na to, aby nasi uczniowie: potrafili sprawnie komunikować się w języku ojczystym, umieli się uczyć, rozwijali się społecznie, mieli świadomość kulturalną, potrafili pracować w zespole, krytycznie analizować i posiadali zdolność autokorekty. Sądzimy, iż nasza praca w szkole, ale także praca ramię w ramię z uczniem i z Rodzicami , przyniesie oczekiwane rezultaty.
Wymienione wcześniej oraz te, które dopiero się odbędą wydarzenia, sukcesy, zorganizowane apele, imprezy i akademie są tego dowodem.
A przed nami …II semestr:)

Kategorie: Aktualności

Skip to content