Uczniowie naszej szkoły, uczestniczący w projekcie “Edu-friends. Budujemy przyjaźń polsko-francuską”, udali się 18 września w podróż do Châteauvillain we Francji. W ramach ponadnarodowej mobilności uczniów, dwudziestu przedstawicieli naszej szkoły wraz z opiekunami p. dyrektor Moniką Kukowka, p. Agnieszką Dybowską, p. Oliwią Kulisz-Koza oraz p. Ewą Lesik, odwiedziło francuską szkołę College Amiral Denis Decres. Podczas tygodniowego pobytu we Francji uczniowie mieli okazję poznać tradycję i obyczaje kraju swoich francuskich rówieśników. Pobyt w szkole w Châteauvillain był dla uczestników przedsięwzięcia wspaniałą okazją do nawiązania kontaktów z uczniami z innego kraju. Każdego dnia uczniowie z grupy projektowej realizowali zadania i cele określone w projekcie “Edu-friends”, którego głównym założeniem było poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych w procesie uczenia się oraz wzrost poziomu znajomości języka angielskiego. Praca i nauka w zespole międzynarodowym była dla wszystkich okazją do poznania języka, tradycji i kultury Polski i Francji. W programie nie zabrakło także czasu na rekreację podczas lekcji wychowania fizycznego. Wiele radości dostarczyły uczestnikom projektu wspólne warsztaty tańca. Uczniowie poszerzyli również swoją wiedzę realioznawczą poprzez zwiedzanie atrakcji turystycznych Châteauvillain, Chaumont i stolicy Francji Paryża.

Dziękujemy naszym francuskim przyjaciołom za miłe przyjęcie i wspaniałą współpracę!

Mamy nadzieję, że udział w projekcie międzynarodowym zaowocuje licznymi pozytywnymi efektami
w pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.

Koordynatorki projektu

Oliwia Kulisz-Koza i Ewa Lesik

Kategorie: Aktualności

Skip to content