W naszej placówce odbywały się lekcje otwarte dla nauczycieli, zarówno tych, którzy pracują z klasą, jak i tych, którzy podejmą pracę z danym zespołem uczniów na kolejnym etapie edukacji. Dnia 18.10.2016r. była okazja do obserwacji zajęć w klasie drugiej edukacji wczesnoszkolnej, poświęconych kulinarnym podróżom po Polsce, w szczególności zapoznaniu z toruńskimi legendami (o nazwie miasta i lokalnym przysmaku – piernikach). Uczniowie poszerzyli i utrwalili swoją wiedzę o Polsce i tradycjach kulinarnych, wykazali się orientacją na mapie (przyswoili lokalizację Torunia), umiejętnością pracy z tekstem oraz formułowania odpowiedzi na pytania szczegółowe; doskonalili technikę czytania. W praktyce operowali znajomością alfabetu, ustalając kolejność alfabetyczną wyrazów związanych z legendami; utrwalili pisownię nazw własnych wielką literą. Potrafili pracować indywidualnie, zbiorowo i w małych grupach. Wykorzystano nie tylko podręczniki, ale również sprzęt multimedialny stanowiący wyposażenie sali, wskaźnik laserowy, koperty z zadaniami dla zespołów, mapę, nagranie teatrzyku kukiełkowo – piernikowego, mapę Polski, prezentację ułatwiającą automatyzowanie znajomości alfabetu, piosenkę.
Dzieci kontynuowały zabawę kołami na kolejnej jednostce lekcyjnej, wykonując pracę plastyczną techniką kirigami, która później była wykorzystana do wystroju sali.

Iwona Kowol

Skip to content