Pani Klaudia Matusek – nauczyciel języka polskiego oraz pani Anna Krysik – nauczyciel matematyki uczestniczą w programie „Szkoła z klasą 2.0”. Program ten angażuje dyrektora, nauczycieli jak również uczniów. Zadaniem uczestników jest wykonywanie modułowych zadań według ustalonego harmonogramu. Następnie mentorzy oceniają poziom wykonywanych zadań.

Mamy zaszczyt i przyjemność pochwalić się sukcesem naszych nauczycieli. Lekcje p. Klaudii Matusek i p. Anny Krysik zostały wyróżnione i włączone do katalogu dobrych praktyk. Na uwagę zasługuje merytoryczne i metodyczne opracowanie jednostek lekcyjnych, przygotowanych i przeprowadzonych z wykorzystaniem metod aktywizujących i narzędzi TIK, chcemy dodać, iż baza komputerowa uatrakcyjnia procesy dydaktyczne w naszej szkole i sprawia, że lekcje są ciekawsze, a uczniowie chętniej się uczą.

 

Dyrektor Szkoły
Monika Kukowka

Skip to content