konfa13 listopada nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochanowicach w ramach współpracy naszych szkół zorganizowali konferencję poświęconą wymianie doświadczeń. Nauczyciele z Kochanowic dzielili się informacjami i wrażeniami z realizacji europejskich projektów w programie “Comenius – uczenie się przez całe życie.” Z kolei przedstawiciele Zespołu Szkół w Lubecku omówili wnioski z realizacji rządowego projektu Cyfrowa Szkoła. Nauczyciele p. Dorota Grabolus i p. Ewa Lesik zaprezentowały zebranym interaktywne pomoce dydaktyczne opracowane w oparciu o nowe aplikacje i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Skip to content