Dyrekcja Zespołu Szkół w Lubecku informuje, że w związku z brakiem wody w dniu 24 maja lekcje będą skrócone: 1 lekcja 7.45-8.30, 2 lekcja 8.35-9.05, 3 lekcja 9.15-9.45, 4 lekcja 9.55-10.25, 5 lekcja 10.30-11.00, 6 lekcja 11.10-11.40, 7 lekcja 11.45-12.15, 8 lekcja 12.25-13.00 (odwozy 12.15 oraz 13.00). Obiadu w tym dniu nie będzie.

Skip to content