27 listopada 2019 r. rodzice zostali zaproszeni do uczestniczenia  w warsztatach logopedycznych przeprowadzonych przez neurologopedę, panią Klaudię Matusek. Odbyły się one w Oddziale Przedszkolnym w Lubecku. Corocznie prowadzone zajęcia praktyczne, zostały wzbogacone prelekcją multimedialną. Zwrócono uwagę na ważną rolę odruchów ustno – twarzowych w dalszym rozwoju psychomotorycznym naszych pociech, a także na to, iż różnorodne dysfunkcje motoryczne prowadzą do wyraźnych utrudnień nabywania umiejętności poznawczo-społecznych, które są podstawą rozwoju mowy. Dalszą część wypełniły ćwiczenia sfery orofacjalnej oraz indywidualne konsultacje z rodzicami, które miały ich wspierać w systematycznej pracy z dzieckiem w domu.

K. Matusek

Kategorie: Aktualności

Skip to content