25 listopada br. rodzice przedszkolaków zostali zaproszeni do obejrzenia warsztatów logopedycznych, w których brały udział dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Lubecku. Zajęcia te zostały wzbogacone o prelekcję z użyciem tablicy interaktywnej, którą wygłosiła neurologopeda, pani Klaudia Matusek. Zwróciła ona uwagę na ważną rolę odruchów ustno – twarzowych w dalszym rozwoju psychomotorycznym naszych pociech. Różnorodne dysfunkcje motoryczne prowadzą do wyraźnych utrudnień nabywania umiejętności poznawczo-społecznych, które są podstawą rozwoju mowy. Dalszą część wypełniły ćwiczenia sfery orofacjalnej, w których wzięli udział najmłodsi.

K. Matusek

Skip to content