Dnia 22.11.br. w naszej szkole gościliśmy specjalistę z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu – p. mgr Marzenę Barwicką. Spotkała się ona z uczniami klasy I b na zajęciach poświęconych wykluczeniu z grupy. Warsztat miał  za zadanie zwiększenie empatii u uczniów, zachęcanie do czynnego działania w sytuacji, gdy ktoś z powodu stereotypów wykluczany jest z grupy. Miał również na celu wskazanie na różnice międzyludzkie, które mogą stać się bogactwem danej grupy, a nie powodem do wyśmiewania i dyskryminowania. Uczniowie na zajęciach wykazali się dużą wiedzą w temacie. Zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem Szkolnego Programu Profilaktyki w Gimnazjum.

Skip to content