Trudno uwierzyć jak ten czas leci…. Już VI rok z rzędu dnia 7 czerwca br. odbył się  Piknik Zdrowia w Leśniczówce Lubliniec. Adresatami przedsięwzięcia było 42 uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Damrota w Lubecku. Głównym celem Pikniku jest wzrost świadomości i bezpieczeństwa najmłodszych w sytuacjach zagrożenia i kryzysu.
Priorytetem działań jest przećwiczenie schematów postępowania pod okiem profesjonalnych pracowników ratownictwa medycznego, funkcjonariuszy policji i ochotniczej straży pożarnej. Tegoroczną edycję imprezy ponownie przeprowadzili ratownicy- członkowie Szkolnego Koła PCK Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Koordynatorem i autorem projektu jest pedagog szkolny- Mariola Strzoda. Piknik wzbogacił swoją wiedzą i doświadczeniem funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubecka.

Pokaz sprzętu służącego do codziennej  pracy mundurowych: wozu strażackiego, motocykla policyjnego były dużą atrakcją dla uczniów. Funkcjonariusze policji przeprowadzili prelekcje na temat bezpieczeństwa w kontekście zbliżających się  wakacji. Kolejny raz uczniowie zaskoczyli nas posiadaną wiedzą na temat udzielania pomocy poszkodowanym i podejmowania akcji ratunkowej oraz wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w tym dużą wiedzą na temat mechanizmu uzależnień, profilaktyki uzależnień, postępowania w sytuacji kontaktu z osobą uzależnioną. Uczniowie w ramach przedsięwzięcia zrealizowali też cele Kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w której uczestniczymy od lat. Wiedza uczniów jest efektem prowadzonych w roku szkolnym zajęć z uczniami w ramach programu: „Ratujemy i Uczymy Ratować” oraz udziału w licznych prelekcjach, konkursach,  przedsięwzięciach profilaktycznych organizowanych we współpracy z m.in. z lubliniecką Komendą Policji.

            Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

            Przećwiczenie powyższych umiejętności pod okiem ratowników, policjantów i strażaków- ekspertów od ratowania i bezpieczeństwa, było nie lada wyzwaniem dla uczniów. Na zakończenie warsztatów wszyscy spotkali się na integracyjnym ognisku i wspólnym pieczeniu kiełbasek. Cele i zadania VI Pikniku Zdrowia w Leśniczówce Lubliniec wpisują się w Ogólnopolską Akcję: „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz  Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kochanowicach.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg VI Pikniku Zdrowia. Serdeczne podziękowania i słowa uznania należą się naszym wspaniałym uczniom i absolwentom, którzy swoją bezcenną wiedzę z zakresu ratowania zdrowia i życia potrafią przekazywać w praktyczny sposób najmłodszym dzieciom.

Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kochanowicach za wsparcie finansowe powyższej inicjatywy profilaktycznej.

 

Skip to content