17 czerwca 2019 r. w  naszej szkole miała miejsce uroczystość podsumowująca rrealizację międzynarodowych projektów eTwinning z języka niemieckiego i języka angielskiego.
Spotkanie, w którym uczestniczyli pani Dyrektor, zaproszeni nauczyciele, Rodzice i uczniowie realizujący działania projektowe, było doskonałą okazją do prezentacji materiałów audiowizualnych przygotowanych przez nauczycieli i uczniów szkoły.
Z języka niemieckiego uczniowie klas II i VI realizowali projekt pt. „Gry i zabawy w języku niemieckim”. W przygotowanie zadań projektowych zaangażowani byli uczniowie i nauczyciele z 10 europejskich szkół, m.in. z Turcji, Grecji, Słowenii i Chorwacji. Wśród tak licznej grupy szkół znalazła się także nasza szkoła wraz z opiekunem grupy p. Ewą Lesik. Celem projektu było opracowanie książeczki z ulubionymi zabawami i grami dzieci z danego kraju, prezentacja własnej szkoły, grupy projektowej, filmów z ulubionymi zabawami polskich dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji i narzędzi TIK.

Z języka angielskiego zrealizowane zostały cztery projekty eTwinning: „Merry Christams”, „Happy Easter”, „All About Us!” oraz „Challenge Accepted!”. Uczestniczyli w nich uczniowie z klas Va, Vb, VI, VII, VIII oraz III gimnazjum. Pracę uczniów nad projektami koordynowała p. Aleksandra Glińska. Szkołami partnerskimi było aż dziewięć różnych szkół z zagranicy: trzy szkoły z Włoch, dwie szkoły z Hiszpanii, jedna szkoła z Litwy, Słowacji, Grecji i Turcji. Pierwsze dwa projekty polegały na własnoręcznym wykonaniu kartek bożonarodzeniowych i wielkanocnych, jak również opisaniu polskich tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz świętami Wielkiej Nocy w języku angielskim. Dwa pozostałe projekty miały na celu wykonanie przez uczniów zadań językowych w formie prezentacji multimedialnych i krótkich filmów na różne tematy, m.in. „Moja szkoła”, ,,Moje miasto rodzinne”, „Kuchnia polska”, „Święta obchodzone w Polsce”, „Interesujące miejsca do zwiedzenia w Polsce”.
Wspólna praca w projektach z uczniami i nauczycielami z zagranicznych szkół była wspaniałą przygodą i ubogacającym doświadczeniem. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem, kreatywnością i przedsiębiorczością. Udział w programie eTwinning pozwolił uczestnikom na udoskonalenie kompetencji porozumiewania się w językach obcych.

Autorzy tekstu: Ewa Lesik i Aleksandra Glińska

Kategorie: Aktualności

Skip to content