„Warsztat logicznego myślenia” to innowacja pedagogiczna która w tym roku szkolnym realizowana będzie w klasach  młodszych. Dotyczy umiejętności, które są niezbędne do późniejszej nauki programowania, którego można się uczyć już  od najmłodszych lat rozwiązując proste zadania – układając puzzle, rysując figury geometryczne czy programując drogę do wyjścia z labiryntu.
U dzieci w młodszym wieku szkolnym, szczególnie w klasie I rozwijane będą te umiejętności, które stanowią podstawę do późniejszej nauki programowania. Należą do niech: myślenie logiczne, myślenie analityczne, myślenie krytyczne, myślenie matematyczne oraz samodzielność i umiejętność pracy w zespole. Ponieważ dziecko  w klasie pierwszej poznaje dopiero litery, cyfry, a na zajęciach komputerowych zapoznaje się ze składowymi sprzętu komputerowego, innowacja będzie polegała głównie na rozwijaniu u dzieci  przede wszystkim myślenia logicznego  poprzez odpowiednio dobrane gry i zabawy skorelowane z treściami  z poszczególnych edukacji.
Nauka programowania dla dzieci to opcja, która może je zaciekawić, ale przede wszystkim pokazać, że komputery służą również do wielu innych rzeczy niż dobrze dzieciom znane gry komputerowe.

Skip to content