Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubecku podjęła decyzję o wyborze ubezpieczyciela – TANIA POLISA SP. z o.o.
Składka roczna ubezpieczenia wynosi 44,00 zł. Do zapłaty przelewem na konto ubezpieczyciela.

Odbiorca TANIA POLISA SP. ZO.O.

Nr konta 40 1050 1142 1000 0090 3095 7022

Tytuł : SZKOŁA PODSTAWOWA LUBECKO

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

OŚWIADCZENIA INDYWIDUALNE – 44 zł

Termin płatności do: 30 września 2020

SZKOŁA PODSTAWOWA:

INTERRISKTABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU(1)
RODO

ZGŁOSZENIE SZKODY – SZKOŁA LUBECKO

INTERRISK OWU – EDU PLUS 2020

ZAKRES UBEZPIECZENIA SZKOŁA – 44

Kategorie: Aktualności

Skip to content