1. Nauczyciele zajęć komputerowych  i informatyki w ramach obchodów DBI przeprowadzą następujące działania:
przeprowadzą zajęcia dla klas I-VI o tematyce związanej z bezpiecznym korzystaniem z Internetu, zagadnieniami cyberprzemocy, hejterstwa, spamu (prezentacja filmów i animacji o bezpieczeństwie w sieci – wykorzystanie materiałów dydaktycznych z portali, www.dbi.pl , www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl, http://www.saferinternet.pl) oraz zostaną omówione zasady netykiety i konsekwencji związanych z łamaniem prawa podczas korzystania z sieci.
2. 9 luty 2017 apel z okazji DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU – klasa 5 SP dla klas 4-6
3. Konkurs dla klas 1-3 gimnazjum na pokaz, film, prezentację multimedialną na temat bezpieczeństwa w sieci.
4. Konkurs SIECIAKI.PL DBI Reporter 2017 – do 20 marca.
5. Pogadanka nt. „Cyberprzemoc i formy obrony przed nią” przeprowadzona przez policjantów dla klas IV-VI i I-III G
6. 9.02.217 klasy  I-III gimnazjum -program profilaktyki uzależnień od nowych mediów – zajęcia z psychologami.
7. Konkurs  graficzny dla klas sp i gimnazjum  – pt. „Razem zmieniamy Internet na lepsze” – uczniowie razem z wychowawcą przygotowują mem (plakat) – format 3 lub większy do 17 lutego 2017.
8. Konkurs dla klas IV-VI sp i klas I-III gimnazjum- „Programowanie ze Scratchem- Razem zmieniamy Internet na lepsze “
Celem konkursu „Kodowanie ze Scratchem” jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia.
9. Rady dla rodziców dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci w formie ulotki zostaną przekazane za pomocą komunikatora w iDzienniku.
(wychowawcy klas podają komunikat uczniom w zeszytach korespondencji).
10. Apel oraz debata „Kodeks TIK”– gimnazjum

Skip to content