Nasi dzielni pierwszoklasiści mają za sobą popołudnie pełne wrażeń. Zadebiutowali przed bardzo licznie zgromadzoną publicznością i pięknie się zaprezentowali. Wkroczyli w nowy etap życia z doniosłymi postanowieniami …

Ślubuję uroczyście!

Będę się starał być dobrym i uczciwym.

Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.

Będę szanował swoich nauczycieli i rodziców.

Będę się uczył tego co piękne i mądre.

Będę kochał ojczyznę i przyczynię się do jej rozwoju.

Postaje tylko zrobić wszystko, by im pomóc w dotrzymaniu danego słowa i sprawieniu, by szkoła kojarzyła się jak najlepiej – to bezcenny fundament na przyszłe lata.

Dnia 23 października 2018r. dziewiętnaścioro dzieci zostało uroczyście pasowanych na ucznia przez p. Dyrektor Monikę Kukowkę. Mamy nadzieję, że z łezką wzruszenia wspomną te chwile opuszczając mury szkoły jako absolwenci.

 

Skip to content