W odpowiedzi na zapotrzebowanie zajęć z zakresu technik efektywnego uczenia się klasy IV-VI dnia 16 grudnia br. brały udział w warsztatach poświęconych tej tematyce. Zajęcia metodami aktywizującymi przeprowadziła  psycholog z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu – Pani Liliana Białas.
Uczniowie w trakcie zajęć wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie mnemotechnik. Świadczy to o tym, że nauczyciele stosują te techniki w procesie uczenia, a uczniowie z nich korzystają. Mamy nadzieję, że zdobyte przez uczniów umiejętności znajdą swoje odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach.

M. Strzoda

Skip to content