W ramach nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej w naszej szkole nauczyciele języka niemieckiego stosują autorskie i skuteczne formy nauczania dostosowane do indywidualnych predyspozycji i uzdolnień uczniów. Dobór metod aktywizujących w danej klasie uwzględnia w pierwszej linii indywidualny profil inteligencji uczniów. Równie ważnym elementem w zdobywaniu nowych umiejętności jest twórczy i kreatywny charakter nauczania. Metody takie jak kreatywne pisanie, pudełko tajemnic (Geheimnis-Kiste), mapa pojęciowa, drama, niezwykłe historie, stanowią doskonałą okazję do nauki poprzez zabawę oraz do realizacji modelu nauczania wielopoziomowego.

Uczniowie II klasy szkoły podstawowej zrealizowali w lutym projekt językowy “In der Bärenküche.” Wybór metody projektu pozwolił nie tylko na wzbogacenie słownictwa z tematu jedzenie, lecz także okazał się okazją do wzmacniania interakcji społecznych w zespole klasowym. Efekty pracy przerosły oczekiwania samych uczniów.

Drugoklasiści zaprezentowali również swoje zdolności recytatorskie w konkursie “Ich kann auswendig lernen.” W klasowym konkursie 1 miejsce zajęły Julia Trybus i Julia Wolka, 2 miejsce Emilia Nowak, 3 miejsce Milena Porębińska. Za recytację wiersza wyróżnienia zdobyli uczniowie: Magdalena Biela, Natalia Franczak oraz Marcin Rak.

Ewa Lesik

 

Kategorie: Aktualności

Skip to content