W tym roku mija 100 lat od wybuchu I wojny światowej. Konflikt ten, tragiczny i krwawy dla walczących stron, dał możliwość odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby przypomnieć ten ważny dla naszego kraju moment, zorganizowany zostanie Szkolny Konkurs Historyczny „W  stulecie wybuchu I wojny światowej”. Mogą w nim wziąć udział uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych. Dla najstarszych, trzecioklasistów, udział w konkursie będzie okazją wzbogacenia wiedzy na temat zagadnień, przewidzianych jako ostatnie w podręczniku klasy III, dla młodszych kolegów pomoże rozwinąć zainteresowania historią Polski.

2gawojna

Wszyscy uczniowie, biorący udział w konkursie otrzymają dodatkowe oceny za aktywność,  na najlepszych czekają dodatkowe nagrody.
Konkurs będzie miał formę pisemnego testu, obejmującego pytania dotyczące zagadnień podanych poniżej. Przewidywany termin konkursu to 9 lub 10 czerwca 2014 roku.
Dla wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie organizowane będą dodatkowe zajęcia, w ramach Kółka Historycznego – w środy i czwartki na 8 godzinie lekcyjnej, czyli pomiędzy 14.05  a 14.50.

Zachęcamy do udziału!

Dokładnych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje nauczyciel historii, p. Krzysztof Ciach

Zagadnienia konkursowe:

  • Przyczyny wybuchu wojny
  • Działania militarne w Europie; front wschodni, front zachodni, wojna morska.
  • Rodzaje działań wojennych, zastosowanie nowych rodzajów broni
  • Zakończenie działań militarnych w 1918.roku.
  • Polacy wobec wojny – oddziały paramilitarne w Galicji przed 1914
  • Polskie oddziały wojskowe w czasie wojny.
  • Przejmowanie władzy na zieniach polskich przez Polaków
Kategorie: Aktualności

Skip to content