„100 LAT TEMU NA GÓRNYM ŚLĄSKU – w 100 rocznicę III powstania sląskiego ”

Cele konkursu:

 • upamiętnienie setnej rocznicy trzeciego powstania śląskiego
 • rozwój zainteresowań historycznych uczniów
 • wzmacnianie związków z „małą Ojczyzną”
 • zwiększanie umiejętności posługiwania się technologiami informatycznym

Uczestnicy:

 • uczniowie klas siódmych i klasy ósmej
  Nagrody:
 • indywidualne

1) ufundowane przez Dyrektora szkoły za najlepszą  prace konkursową ( nagroda rzeczowa) oraz dyplomy za wyróżnione prace

2) dodatkowe, celujące oceny z historii dla wszystkich uczestników

 • najlepsza praca zostanie opublikowana za stronie internetowej szkoły

Termin: 13 kwietnia 2021 – 3 maja 2012

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej, poświęconej powstaniom śląskim i przyłączeniu Górnego Śląska do Polski, ze szczególnym uwzglednieniem III powstania śląskiego
 2. Prezentacja można tworzyć w dostępnych aplikacjach, np. PowerPoint, Prezi, OpenOffice
 3. Praca powinna się składać co najmniej z 10 slajdów (poza slajdem tytułowym oraz slajdem końcowym z wymienionymi źródłami)
 4. W pracy można wykorzystać ogólnie dostępne pozycje podręcznikowe, książkowe oraz witryny internetowe, pod warunkiem wskazania źródeł.
 5. Wykonane prace uczniowie przesyłaja przez konto classroom nauczyciela historii lub adres mailowy kc68kc68@gmail.com z dopiskiem „konkurs”
 6. Komisję Konkursową wyznacza dyrektor szkoły.

Kategorie: Aktualności

Skip to content