W dniu 26 kwietnia odbył się Szkolny Dzień Ziemi. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach ekologicznych przeprowadzonych przez pracownika edukacyjnego Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oddziału w Kalinie. Młodzież przygotowała prezentacje multimedialne przybliżające tematykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Prace były przygotowane w języku polskim i ukraińskim. Społeczność szkolna oglądając animacje programu Zielone Laboratorium Lafarge, zapoznała się z zagadnieniami segregacji odpadów, odnawialnych źródeł energii i bioróżnorodności. Zdobyta wiedza została zweryfikowana w turnieju klas. Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor wręczyła dyplomy zwycięzcom Szkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej: miejsce I – Zuzanna Dulok, miejsce II – Paulina Pyka, miejsce III – Agnieszka Grabolus.

Kategorie: Aktualności

Skip to content