Dnia 30 listopada br. w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki  pod hasłem: „Powiedz NIE”.
Na wstępie Nikola Kąkol z klasy I b przypomniała nam o obchodzonym 20  listopada II Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka. Zachęcała uczniów do stania na straży bezpieczeństwa swoich praw, ale również wywiązywania się ze swoich obowiązków.  Następnie klasa I b przedstawiła program artystyczny poruszający problemy młodego człowieka, który stoi przed wyborem drogi zła i dobra. W występie zaakcentowano problem uzależnień młodych ludzi oraz zjawisko presji grupowej. Przesłaniem do widza, był fakt, że zawsze warto być sobą i kierować się rozsądkiem i sercem.

Piękne występy  Olgi Petryk z kl. VI SP oraz Laury Piosek z kl. V SP i Karoliny Dulok z kl. II a pokazały, że można swój czas poświęcić na rozwijanie pasji i talentów. Uczennice Ania Pietrek i Martyna Droździok w utworze o tematyce profilaktycznej zachęciły innych uczniów do życia w wolności od używek, które są drogą do nikąd. Monika Sikorska w wyznaniach internautki wprowadziła nas w problem uzależnienia od środków masowego przekazu. Co wybieram życie w  realu czy wirtualnym świecie? to był temat debaty młodzieżowej prowadzonej przez Przewodniczącego Szkoły – Eliasza Turka z kl. III b.  Dzień ten skłonił do refleksji jej uczestników, dając szansę na zweryfikowanie swojego postępowania i postawy, bo zawsze można coś zmienić na lepsze…. Serdecznie dziękuję wszystkim przygotowującym Szkolny Dzień Profilaktyki  za pracę i zaangażowanie.

Skip to content