Jak co roku w grudniu odbyły się w naszej szkole “Dni Językowe”, których głównym celem jest rozwój kompetencji porozumiewania się w językach obcych i kompetencji uczenia się.

Nauczyciele języków obcych p. Aleksandra Glińska, P. Ewa Lesik, p. Dorota Sawicka opracowały na tę okazję dwudniowy program szkolnej uroczystości dla uczniów.

W czwartek 20 grudnia przeprowadzono konkurs drużynowy na znajomość tekstów kolęd i piosenek świątecznych w języku angielskim i niemieckim. Zadania konkursowe sprawdzały umiejętność stosowania środków i funkcji językowych a także  rozumienie autentycznych tekstów ze słuchu. W konkursie wzięli udział reprezentanci klas VI-VIII szkoły podstawowej. Zwycięzcami konkursu z języka angielskiego i niemieckiego zostali uczniowie z klasy VIII !

Konkurs na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową w języku angielskim i języku niemieckim cieszył się również i w tym roku  dużym zainteresowaniem uczniów. Społeczność szkolna w ramach konkursowej wystawy prac mogła podziwiać przepiękne kartki świąteczne, wykonane  własnoręcznie przez uczniów naszej szkoły. Dyplomy za 1, 2 i 3 miejsca oraz wyróżnienia odebrali uczniowie z klas IV-VIII SP i klas gimnazjalnych.

W piątkowy świąteczny poranek nauczyciele i uczniowie  mogli obejrzeć wspaniały program artystyczny składający się z występów wokalno-tanecznych i aktorskich w języku angielskim i języku niemieckim.  Nasi uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością. W świąteczną atmosferę wprowadzili zebranych uczniowie z klas IIIA i IIIB gimnazjum, prezentując sztukę napisaną w języku angielskim przez uczennicę klasy IIIA pt. „The most valuable gift”. Następnie odbył się przegląd świątecznych piosenek w wersji karaoke – uczniowie solo, w parach lub całą klasą zaprezentowali wcześniej przygotowane utwory.

Występy uczniów bardzo się podobały publiczności i spotkały się z dużym aplauze . Na zakończenie Dni Językowych, laureaci konkursów odebrali dyplomy. Radosne przesłanie  “Marry christmas” i  “Frohe Weihnachten” wprowadziło uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły  w świąteczny podniosły nastrój.

Aleksandra Glińska i Ewa Lesik

Skip to content