Zgodnie  z tradycją naszej szkoły w grudniu odbyły się Szkolne Dni Językowe. Nauczyciele  języków obcych przygotowali w tym roku szereg aktywności i konkursów mających na celu rozwijanie kompetencji językowych oraz indywidualnych uzdolnień uczniów.

W klasach II i III szkoły podstawowej na lekcjach języka angielskiego i lekcjach języka mniejszości narodowej niemieckiej przeprowadzono świąteczne konkursy wiedzy. Najlepsi okazali się uczniowie: Julia Trybus, Tomasz Henne, Jakub Machała, Wiktor Grzechac, Gabriel Piskoń, Paweł Matysek i Milena Płuciennik.

Dla uczniów klas VII i VIII p. Aleksandra Glińska i p. Ewa Lesik przygotowały interaktywny quiz sprawdzający znajomość środków i funkcji językowych w nowoczesnej aplikacji Kahoot. O tytuł mistrzów języków obcych rywalizowały 4 drużyny rozwiązując za pomocą smartfonów zadania konkursowe. Najlepsi okazali się reprezentanci klasy VIII: Katarzyna Andryszczak, Wiktoria Gwóźdź i Radosław Poloczek.

Podsumowaniem tegorocznych Dni Języków Obcych był koncert kolęd w języku angielskim i niemieckim, który wprowadził wszystkich zebranych w świąteczny bożonarodzeniowy nastrój.

EL

Kategorie: Aktualności

Skip to content