Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Lubecku
w programie SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

W tym roku szkolnym nasze gimnazjum przystąpiło do realizacji programu „Szkoła z klasą 2.0”. Ma on na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) w edukacji. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystania wiedzy w praktyce.

06 grudnia br. w naszej placówce odbyła się DEBATA SZKOLNA, która była częścią zadania, jakie należało wykonać w ramach omawianego programu. Wzięli w niej udział przedstawiciele każdej klasy gimnazjum. Wcześniej na lekcjach z wychowawcą młodzież debatowała nad wstępna wersją KODEKSU 2.0., który podczas gorącej dyskusji sformułowano podczas debaty. Przez cały rok szkolny uczniowie będą testowali zadania kodeksu w praktyce, by dokonać niezbędnych poprawek nowego dokumentu, który będzie ostatecznie obowiązywać. Ten zestaw reguł obejmuje następujące zagadnienia:
– ucz i ucz się z TIK;
– z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie;
– nie kradnij i nie daj się okraść;
– komunikujmy się;
– komputery pod ręką;
– bądź bezpieczny w sieci;
– naucz tego dorosłych.

K. Matusek

Skip to content