Nasi wspaniali uczniowie odnieśli sukcesy w konkursach, które odbyły się w ramach tegorocznej Kampanii: „ Zachowaj Trzeźwy Umysł.” W konkursie literacko-plastycznym „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie…” wyróżnienia otrzymali: Wiktor Sowa kl. III SP, Piotr Pollok kl. VIII, Dominik Maroń kl. II SP, Patryk Funk kl. III SP, Emilia Urbańczyk kl. III. Cele Kampanii ZTU są systematycznie realizowane w naszej szkole i uczniowie chętnie angażują się w ich realizacji. Czujemy wielką radość i dumę corocznie odnosząc sukcesy w tej wartosciowej Kampanii realizującej cele i zadania profilaktyki uniwersalnej. Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe przedsięwzięcia.

Kategorie: Aktualności

Skip to content