W dniu 5 kwietnia br. odbędzie się sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej, który obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego.
Sprawdzian składa się z dwóch części:
– część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,
– część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o sprawdzianie na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Egzamin gimnazjalny uczniów klas trzecich gimnazjum 18-20 kwietnia. Informacje o egzaminie: OKE  w Jaworznie.

Skip to content