… czyli jak żyć w świecie nowych technologii?”-program profilaktyczny dla gimnazjalistów
Dnia 09.02.2017 r.  uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w 2-godzinnych programie profilaktycznym mającym na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do świadomego i racjonalnego korzystania ze smartfonów. Zagadnienia związane z uzależnieniem od tego typu urządzeń zostały pokazane w sposób zrozumiały. Każdy uczeń miał okazję do analizy swojego zachowania pod kątem zagrożenia uzależnieniem. W toku warsztatów specjaliści Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii przedstawili konsekwencje, jakie niesie ze sobą życie w świecie wirtualnym, a minimalne funkcjonowanie w świecie realnym. Uświadomiono młodzieży, że komunikator nie jest w stanie zastąpić nam przyjaciela, spotkania z drugim człowiekiem, radości przebywania z nim. Takie uzależnienie może być, początkiem uzależnienia od innych środków psychotropowych, alkoholu. Tematem zajęć była również ocena stopnia prywatności i wolności w cyberprzestrzeni. Efektem zajęć powinno, być mądre i rozsądne korzystanie z nowych technologii, by nie wpaść w szpony nałogu.
Składamy serdeczne podziękowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach za finansowe wsparcie realizacji tego przedsięwzięcia profilaktycznego .

Skip to content