Regionalizm w edukacji wczesnoszkolnej łączy różne dziedziny wiedzy. Umożliwia nauczenie dziecka szacunku i otwarcia na potrzeby społeczności i kultury poprzez przybliżenie mu własnego regionu, tzw. “małej ojczyzny”, o której powinno wiedzieć jak najwięcej. Każdy zobowiązany jest dobrze znać tradycje i osiągnięcia swojej miejscowości i najbliższych okolic. Łącząc się z innymi na zasadzie partnerstwa i bezpieczeństwa trzeba wiedzieć o swoich wartościach i umieć się z nimi dzielić.

Wiele działań z zakresu edukacji regionalnej realizowanych jest w Szkole Podstawowej w Lubecku. Mają one na celu przybliżenie uczniowi wartości społecznych i kulturowych, poprzez poznanie bliższego i dalszego otoczenia własnego regionu. W szkole prowadzone są cykliczne popołudniowe spotkania w ramach  dobrej praktyki „Czytajmy razem”. Spotkanie te nie tylko propagują czytelnictwo, ale także w tym roku szkolnym poświęcone zostały kultywowaniu śląskich tradycji – „Po naszemu czyli po ślonsku”. Gościliśmy także  znane i cenione poetki naszego  regionu: panią Marię Boczoń i panią Marię Dziuk.

W szkole odbywa się także w ramach zajęć lekcyjnych  wspólne czytanie  tekstów pisanych w gwarze śląskiej. Powstała kolorowa gazetka ścienna ilustrowana przez dzieci, przybliżająca słówka w dialekcie. Najmłodsi uczniowie uczą się tańca ludowego – trojaka, chętnie prezentując swoje umiejętności podczas szkolnych i środowiskowych uroczystości.

       Ponieważ poznawanie naszego regionu, to również wyjścia i wycieczki pozaszkolne, uczniowie mieli okazję zwiedzić siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca  „Śląsk” w Koszęcinie, a także „Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek” w Radzionkowie. W tym roku szkolnym dzieci będą miały jeszcze okazję poznać jak wyglądało  dawnej życie na wsi zwiedzając  „Muzeum Wsi Opolskiej” w Bierkowicach. Poszerzamy wiedzę etnograficzną naszych uczniów kształtując postawę świadomości swoich korzeni.

      Nie zapominamy jednak o dobrach i zabytkach w naszym najbliższym sąsiedztwie –  w ramach zajęć lekcyjnych dzieci odwiedziły sanktuarium w Lubecku poznając jego historię.

     Kultywujemy także pamięć naszego patrona szkoły podstawowej  – co roku odbywa się   konkurs plastyczny oraz konkurs wiedzy o księdzu Konstantym Damrocie.

Tematy regionalne są szczególnie bliskie dzieciom w młodszym wieku szkolnym, gdyż uczą przywiązania do własnej rodziny, miejscowości i tradycji, a  w późniejszych latach te uczucia przekształcą się w dojrzałą postawę patriotyczną.

                                            Dominika Skiba, Iwona Kowol, Dominika Steinert

 

 

 

Skip to content