Została ustalona składka na Radę Rodziców w Zespole Szkół w Lubecku na roku szkolny 2013/2014 i wynosi:

pierwsze dziecko- 40 zł
drugie dziecko- 30 zł
trzecie dziecko- 25 zł
Mamy na myśli dzieci uczęszczające do szkoły w Lubecku.

Skip to content