I. W ramach zajęć dydaktycznych w naszej szkole odbyły się:
1. Analiza i interpretacja „Pieśni Legionów” i „Mazurka Dąbrowskiego” – wersja dawna i współczesna – lekcje języka polskiego w klasach II gimnazjum; X 2017
2. Szerokie omawianie twórczości muzycznej polskich kompozytorów narodowych – F. Chopina i St. Moniuszki w kontekście postaw patriotycznych tych twórców
i wykorzystania w utworach polskiej muzyki ludowej jako najczystszej postaci kultury narodowej; w klasach czwartych praca plastyczna – portret F. Chopina – marzec 2018; lekcje muzyki
3. Gazetki tematyczne w klasach pod hasłem „Rok dla Niepodległej” listopad/maj; zajęcia z wychowawcą
4. Edukacja wczesnoszkolna – Konkurs wiedzy o Polsce – naszej Ojczyźnie; marzec 2018

II. W ramach akcji i konkursów
1. Udział uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych w DYKTANDZIE NIEPODLEGŁOŚCIOWYM „Po polsku o historii”; październik 2017
2. NARODOWE CZYTANIE – zwrócenie uwagi odbiorców na polską, narodową twórczość literacką i genezę powstania utworu, październik 2017
3. Udział uczniów SP w Powiatowym Konkursie Kaligraficznym – IX edycja „Niepodległa”; luty 2018
4. Udział w Konkursie Plastycznym MEN „Orzeł Biały – nasza duma”- marzec 2018
5. Zgłoszenie szkoły do WOM i przesłanie fotografii na wystawę „Miejsca podkreślające tożsamość narodową społeczności szkolnych ” – marzec 2018
6. Sprzątanie grobów na cmentarzu w Lubecku oraz miejsca pamięci narodowej w Lubecku – październik 2017
( Samorząd Uczniowski )
7. Uroczyste obchody Święta Niepodległości 11 Listopada – listopad 2017
8. Konkurs plastyczny „Kto ty jesteś – Polak mały”, OP praca plastyczna zakwalifikowana, wystawa pozostałych prac – gazetka tematyczna

Obecnie:
1. Udział w konkursie Kuratorium Oświaty w Katowicach „TAK BUDZIŁA SIĘ POLSKA W MOJEJ MIEJSCOWOŚCI” – wykonanie prezentacji i filmu do konkursu; 30.04. 2018 (n-l historii i informatyki)
2. Miejsca martyrologii – wycieczka do Oświęcimia, klasy II gimnazjum; 9 kwietnia 2018
3. Przygotowanie uroczystości z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3go Maja

Skip to content