Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli wyboru placówki przedszkolnej w terminie od 31.03.2022r. do 08.04. 2022r. w Sekretariacie Szkoły. Brak podpisania woli wyboru placówki jest równoznaczne z rezygnacją    z miejsca w przedszkolu. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola będzie wywieszona na drzwiach wejściowych do Szkoły  – 15 kwietnia 2022.

Potwierdzenie woli

Skip to content