Informacja dla uczniów i rodziców klas III Gimnazjum

Elektroniczny system naboru do szkół ponadgimnazjalnych slaskie.edu.com.pl

Od 18 maja do 18 czerwca 2018 r. Wypełnianie w systemie elektronicznym formularzy; następnie składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru.
Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
06 lipca 2018 r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
06 lipca 2018 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych
Od 06 lipca do 12 lipca 2018 r. Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego oraz w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
13 lipca 2018 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
Od 13 lipca do 14 sierpnia 2018 r. Rekrutacja uzupełniająca.

Poradnik dla Kandydata

[wpdm_package id=’5110′]

 

Załączniki:

[wpdm_package id=’5078′]

[wpdm_package id=’5081′]

[wpdm_package id=’5084′]

[wpdm_package id=’5087′]

[wpdm_package id=’5091′]

[wpdm_package id=’5094′]

[wpdm_package id=’5096′]

[wpdm_package id=’5107′]

[wpdm_package id=’5105′]

Skip to content