Szanowni Rodzice!
Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lubecku na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się  02 marca 2020r. a zakończy 17 marca 2020r.
Rodzice kandydata ubiegającego się o przyjęcie do placówki są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego wraz z Oświadczeniami.
Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia, składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w Oddziale Przedszkolnym w terminie od 31 marca 2020r.  do 08 kwietnia 2020r. Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Szkoły w godzinach otwarcia placówki.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego
Oświadczenia do wniosku

Regulamin rekrutacji dzieci

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Rady Gminy Kochanowice ( kryteria, liczba punktów)

Skip to content