images
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z materiałami związanymi z rekrutacją do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Damrota w Lubecku na rok szkolny 2014/2015.

Dokumentacja:

  • Regulamin rekrutacji dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku [wpdm_file id=25]
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku [wpdm_file id=26]
  • Zgłoszenie dziecka do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku [wpdm_file id=27]

6-cio latek w Naszej Szkole

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku zapewnia bezpieczeństwo i fachową opiekę na najwyższym poziomie. Codziennie czuwają nad tym nauczyciele kształtując u dzieci właściwe postawy, a wspomaga ich zainstalowany system monitoringu.
Posiadamy ciekawą ofertę edukacyjną – prowadzimy kółka zainteresowań oraz zajęcia dodatkowe, gdzie umożliwiamy aktywne działanie dzieciom, rozbudzamy kreatywność i  chęć samodoskonalenia się. Rozwijamy takie cechy, jak zdyscyplinowanie, dobre zachowanie. Kształtujemy umiejętność współpracy w grupie i wzajemnego wspierania się w nauce. Indywidualizujemy pracę z dziećmi odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych, mając szerokie zaplecze w postaci pomocy dydaktycznych. Istnieje możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.Klasy I-III posiadają przyporządkowane pomieszczenia, gdzie odbywają się zajęcia i dzieci mogą pozostawić część swoich rzeczy. Korzystamy z Radosnej Szkoły – wydzielonego miejsca do zabaw i rekreacji. Zmodernizowano boisko szkolne, obok którego znajduje się plac zabaw. Dzieci mogą korzystać ze stołówki szkolnej oraz świetlicy, gdzie prowadzone są zajęcia rozwijające ich zainteresowania, jak również takie o charakterze terapeutycznym i relaksacyjnym. Istnieje możliwość wyjazdów na basen. Dobrą praktyką w naszej szkole są popołudniowe spotkania z cyklu „Czytajmy razem”, które rozbudzają zainteresowanie czytelnictwem u dzieci i ich rodziców.
Szkoła ściśle współpracuje z sąsiednimi szkołami na zasadzie wymiany doświadczeń, organizacji konkursów, czy szkoleń. W klasach I-III realizowana jest innowacja pedagogiczna „Z muzyką przez kolorowy świat ortografii”. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym podczas organizacji imprez środowiskowych. Organizujemy w trakcie roku szkolnego ciekawe wycieczki. Realizujemy z najmłodszymi program Ratujemy- Uczymy Ratować, którego celem jest przybliżenie dzieciom idei niesienia pomocy potrzebującym. Ściśle współpracujemy z rodzicami i dążymy do tego, aby ten kontakt był efektywniejszy organizując dla Państwa prelekcje i zapraszając na nie gości spoza szkoły.
Aby dowiedzieć się więcej o szkole warto odwiedzić naszą stronę internetową  zslubecko.edu.pl

Dyrekcja i Nauczyciele

Skip to content