W dniu 30,31 III i 1 IV odbędą się rekolekcje wg następującego planu:

30 III PONIEDZIAŁEK

9.30 – 11.00    nauka dla uczniów SP w kościele

11.00 – 12.30  nauka dla uczniów G w kościele

Uczniowie SP i G przyjeżdżają dowozem szkolnym bez zmian.

Pod opieką nauczycieli przechodzą do kościoła oraz wracają z kościoła do szkoły.

Obiad w tym dniu ok. godz. 12.00, 12.30.

Z powodów logistycznych w tym dniu odbędą się:

  • lekcje 1 i 2 oraz 5 i 6 dla SP
  • lekcje 1, 2, 3 dla uczniów I zmiany G i lekcja 4 dla II zmiany G oraz lekcja 7 dla uczniów G

Po naukach w kościele – wszyscy udają się do szkoły.

Dojeżdżający oczekują na świetlicy szkolnej na odwóz:

13.05  Pawełki, Kochcice, Glinica – SP + IA Gim.

13.55  Glinica – Gim.

14.15  Kochcice, Pawełki – Gim.

31 III WTOREK

10.00   Msza Święta

Uczniowie SP i G – miejscowi przychodzą bezpośrednio do kościoła. Uczniowie dojeżdżający będą odwożeni spod kościoła.

Dowozy i odwozy wg planu:

Dowozy:

9.00 Pawełki – SP + Gim.

9.10 Glinica – Gim.

9.30 Kochcice – Gim. + SP

9.50 Glinica – SP

Odwozy:

11.00 Glinica – SP

11.15 Kochcice – SP + Gim.

11.30 Pawełki – SP + Gim., Glinica – Gim.

W tym dniu obiadu nie będzie.

1 IV ŚRODA

Nauki rekolekcyjne tylko dla uczniów gimnazjum.

Uczniowie kl. I – V SP – nie mają w tym dniu lekcji ani rekolekcji.

Dowozy i odwozy wg planu:

Dowozy:

8.00 Pawełki     kl. VI

8.10 Glinica  kl. VI

9.50 Pawełki  kl. VI

9.55 Kochcice     Gim.

10.15 Glinica  Gim.

Odwozy:

13.15 Glinica, Pawełki – kl. VI

12.30 Glinica     Gim.

12.45 Kochcice, Pawełki   Gim.

Zarówno dowozy jak i odwozy – bezpośrednio do/z kościoła – pod opieką nauczycieli.

W tym dniu obiadu nie będzie.

Skip to content