Dobra Szkoła

 Podczas spotkań z Rodzicami uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum dniach 01 i 02 lutego 2017r.  p. Dyrektor Zespołu Szkół w Lubecku przedstawiła  informacje na temat reformy systemu edukacji przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

“Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.”

Źródło: http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Zapraszamy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do zapoznania się z bieżącymi aktualnościami oraz szczegółowymi informacjami na stronie MEN – Dobra Szkoła

Skip to content