Dnia 30 września br. (tj. piątek)  uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej będą uczestniczyć w Rajdzie Rowerowym do Schroniska na Pawełkach, gdzie odbędzie się II etap Konkursu Profilaktycznego. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Kochanowice, Urząd Gminy Kochanowice i Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu.  Prosimy o pomoc rodziców w technicznym przygotowaniu rowerów swoich dzieci oraz zapewnieniu bezpieczeństwa w dotarciu do miejsca zbiórki oraz powrocie do domów z miejsca zbiórki po rajdzie. Dzieci będą uczestniczyć w Rajdzie pod opieką nauczycieli i eskortą policji.
Organizacja dnia:
8.20 –zbiórka parking przed Zespołem Szkół w Lubecku , sprawdzenie stanu technicznego rowerów przez funkcjonariuszy policji
8.30 – wyjazd w kierunku Glinicy
8.30- zbiórka uczniów z Glinicy przed Budynkiem Komunalnym w Glinicy, ul. Brzezinkowska
8.40-sprawdzenie stanu technicznego rowerów przez funkcjonariuszy policji , wyjazd do Schroniska na Pawełki
9.00-13.30 – Festyn Profilaktyczny w Schronisku na Pawełkach
13.30- zakończenie Festynu, wyruszenie w drogę powrotną
13.40- zakończenie Rajdu  przed Budynkiem Komunalnym w Glinicy, ul. Brzezinkowska
13.50 –zakończenie Rajdu – parking Zespołu Szkół w Lubecku

Warto zabrać ze sobą : wygodny strój, ciepłą bluzę, wodę do picia, drugie śniadanie oraz dobry humor

Skip to content