Stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach informuje, że od 1 do 15 września 2023 roku przyjmowane będą wnioski o  świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (tzw. stypendium szkolne) dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałych na terenie gminy Kochanowice. Do wniosku należy dołączyć m.in. dokumenty potwierdzające osiągane dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, tj. sierpień 2023r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów rodziny (dochód na jednego członka rodziny  nie przekracza kwoty 600,00 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Szczegółowe informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Kochanowicach czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Wnioski można pobrać u pracowników Ośrodka lub  ze strony internetowej www.gopskochanowice.pl w zakładce „Druki do pobrania”.

                                                                       Beata Chmurak-Broniarek

                                                                               GOPS Kochanowice


Harmonogram spotkań z Rodzicami – 2023/2024

14 wrzesień 2023 – wywiadówka

17 październik 2023 – wywiadówka

12 grudzień  2023 – wywiadówka

13 luty 2024 – wywiadówka semestralna

Ponadto zapraszamy wszystkich Rodziców w godzinach dostępności nauczycieli.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2023/2024
w opracowaniu


INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY,  RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW


17 maja 2021

Rozpoczęcie procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Szczegóły i informacje dla kandydatów na stronie:

Link: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/


AKCJA REKRUTACJA

13 maja br. o godzinie 17 odbędzie się wydarzenie, które przybliży, głównie kandydatom, temat tegorocznej rekrutacji. Wydarzenie jest organizowane przez administratorów systemu VULCAN, będzie trwać maksymalnie 90 minut, jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba.

Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

Adres strony rozprowadzającej:

https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja


Drodzy Rodzice,

poza linkiem do wyszukiwarki zawodów: https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/
zapraszamy nadal na wirtualne Targi Edukacyjne Szkół Powiatu Lublinieckiego!
Zapraszamy do zapoznania z ofertą edukacyjną poszczególnych szkół w zakładce “Zadania”. Znajdziecie Państwo tam również formy kontaktu z daną szkołą.
Targi zostały utworzone na platformie Google Classroom. Dla tych, którzy jej nie znają, krótka instrukcja.

1. Zaloguj się za pomocą konta Google
2. Wśród Googlowskich narzędzi znajdź: Classroom
3. Dołącz do zajęć jako uczeń, wpisując kod: hapuwe

Droga do nowej szkoły: https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/droga-do-nowej-szkoly

Mariola Strzoda – doradca zawodowy


DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego

WNIOSEK – wypożyczenie sprzętu komputerowego


Drodzy Rodzice,

zachęcamy do zapoznania się z materiałami kampanii  “Klikam z głową”


Rok szkolny 2022/23

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubecku podjęła decyzję o wyborze ubezpieczyciela – TANIA POLISA SP. z o.o.
Składka roczna ubezpieczenia za dzieci przedszkolne wynosi 38,00 zł. Do zapłaty przelewem na konto ubezpieczyciela.

Odbiorca TANIA POLISA SP. ZO.O.

Nr konta 40 1050 1142 1000 0090 3095 7022

Tytuł : PRZEDSZKOLE LUBECKO

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

Zalączniki:

OŚWIADCZENIA INDYWIDUALNE – 38 zł

OFERTA PRZEDSZKOLE 38

Termin płatności do: 30 września 2020

PRZEDSZKOLE:

RODO
ZGŁOSZENIE SZKODY – PRZEDSZKOLE LUBECKO
ZAKRES UBEZPIECZENIA PRZEDSZKOLE – 38

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubecku podjęła decyzję o wyborze ubezpieczyciela – TANIA POLISA SP. z o.o.
Składka roczna ubezpieczenia wynosi 44,00 zł. Do zapłaty przelewem na konto ubezpieczyciela.

Odbiorca TANIA POLISA SP. ZO.O.

Nr konta 40 1050 1142 1000 0090 3095 7022

Tytuł : SZKOŁA PODSTAWOWA LUBECKO

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

OŚWIADCZENIA INDYWIDUALNE – 44 zł

Termin płatności do: 30 września 2020

SZKOŁA PODSTAWOWA:

INTERRISKTABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU(1)
RODO

ZGŁOSZENIE SZKODY – SZKOŁA LUBECKO

INTERRISK OWU – EDU PLUS 2020

ZAKRES UBEZPIECZENIA SZKOŁA – 44

INTERRISKTABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU(1)
RODO

ZGŁOSZENIE SZKODY – SZKOŁA LUBECKO

INTERRISK OWU – EDU PLUS 2020

ZAKRES UBEZPIECZENIA SZKOŁA – 44

Pozdrawiam
Joanna Bąk
tel. 603 302 252, Tania Polisa sp. z o.o.
Pl.Kościuszki 13 (przy stacji BP), 42-700 Lubliniec


Co dla dzieci w wakacje?-propozycje KRUS

Załączniki:

557.7.145.2020 KRUS

Co w wakacje dla dzieci-propozycje KRUS materiał


09.06.2020

Dyrektor Szkoły przypomina Uczniom i Rodzicom, że 12 i 24 czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Pozdrawiam
Monika Kukowka


29.05.2020

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów


Szanowni Państwo!

Państwowy Instytut Badawczy NASK przygotował dla nauczycieli poradniki

pt. „Bezpieczeństwo online w szkołach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Dzięki nim łatwiej wykrywać i reagować na niepokojące zdarzenia w sieci.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonej informacji prasowej.

Pytania mogą Państwo kierować na adres: media@nask.pl

Poradniki dla szkół o bezpieczeństwie online – informacja prasowa NASK


25.05.2020

Drodzy Rodzice uczniów klasy ósmej

Rozpoczynamy konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, a także w miarę potrzeb z innych przedmiotów. W najbliższą środę tj. 27 maja o godz. 8:00 zapraszamy uczniów klasy 8 na trzy lekcje: język polski, matematyka, język obcy z którego uczeń zdaje egzamin. Prosimy aby uczniowie zabrali zeszyty przedmiotowe, podręczniki i zeszyty ćwiczeń oraz własne przybory szkolne. Zwracam uwagę aby uczniowie przyszli w maseczkach i pamiętali o konieczności zachowania dystansu społecznego. Maseczki będą zdejmować przy wejściu do szkoły. Jeżeli będzie to maseczka jednorazowa wyrzucą ją do wyznaczonego kosza, jeżeli będzie to maseczka materiałowa, to obowiązkiem ucznia będzie ją właściwie zabezpieczyć i schować w plecaku. W szkole zapoznamy uczniów ze szczegółowymi instrukcjami zachowania się w klasie, toalecie, szatni, korytarzu, na stołówce szkolnej. Wskazane jest przygotowanie śniadania i własnego napoju. Posiłek spożywać będą w wyznaczonych miejscach. Po przyjściu do szkoły uczniowie będą podzieleni na dwie grupy i w takim składzie pozostaną do końca konsultacji. Nie będą zmieniać sal. Wszystkie działania podejmujemy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo.

Pozdrawiam
Dyrektor Szkoły
Monika Kukowka


19.05

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Ciemnoniebieskie tło, ikona informacyjna po lewej stronie na pomarańczowym tle oraz tekst po prawej stronie na białym tle: “Od 25 maja przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Już od początku najbliższego tygodnia otwieramy schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć. Ponadto dajemy możliwość realizowania zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.

Zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów zawodowych

Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.

Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Zajęcia praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi w branżowych szkołach I stopnia

Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:

motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;
samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);
traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.

Chodzi o te zajęcia praktyczne, których nie można realizować na odległość. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Przede wszystkim wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy przy tym uwzględnić odrębne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Praktyki zawodowe u pracodawców dla części uczniów technikum

Od 4 maja br. uczniowie technikum mają możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych. Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne

Otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych.

Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej.

Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


12.05

Drodzy Rodzice i Uczniowie kl. VIII

Przekazuję informator „Ziemi Lublinieckiej” ze specjalną ofertą szkól i kierunków kształcenia w powiecie lublinieckim. Zachęcam do korzystania z oferty Targów Szkół na Google Classroom. Poza tym w szkole (na wejściu) można pobrać ofertę papierową – egzemplarz Ziemi Lublinieckiej. Również cały czas jest możliwość kontaktu w tym zakresie  z wychowawcą oraz doradcą zawodowym w naszej szkole poprzez eDziennik lub Google Classroom.

https://lubecko.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Ziemia-Lubliniecka-informator.pdf

Dyrektor
Monika Kukowka

list do ósmoklasisty


CLASSROOM

Classroom jest nowym narzędziem dostępnym w Google Apps dla Szkół i Uczelni, dzięki któremu nauczyciele mogą szybko tworzyć i organizować zadania dla uczniów, sprawnie przekazywać swoje uwagi i łatwo komunikować się z klasą. Uczniom Classroom pomaga zorganizować pracę na Dysku Google – wykonywać i oddawać gotowe zadania, kontaktować się bezpośrednio z nauczycielami i kolegami.

Źródło: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-classroo/mfhehppjhmmnlfbbopchdfldgimhfhfk?hl=pl

PIERWSZE KROKI W CLASSROOM:

odc 2 classroom Uczeń dołącza do zajęć – zdalne nauczanie

odc 3 classroom – zadania – zdalne nauczanie
https://www.youtube.com/watch?v=jMtVzf4OFxk

odc 4 classroom – uczeń robi zadania – zdalne nauczanie:


Plik do pobrania: ZGODA

zgoda – konto google (g suite) – format pdf
zgoda_konto google _g suite – format doc


Drodzy Rodzice informuję:

Podstawę prawną realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493).


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty


Z wielką radością pragniemy poinformować społeczność szkolną i lokalną, że Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku zdobyła grant finansowy w konkursie organizowanym przez Narodowy Bank Polski na realizację wydarzenia edukacyjnego pt. „Polski Złoty ma STO lat. W ramach projektu dotyczącego historii polskiej waluty uczniowie naszej szkoły,  uczniowie ze szkół naszej gminy, powiatu, a także rodzice, nauczyciele i mieszkańcy naszej gminy będą mieli okazję uczestniczyć w konkursach, warsztatach artystycznych, wystawie, wykładzie i wycieczce edukacyjnej.


Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020:
14 października 2019
31 października 2019
21-23 kwietnia 2020
4 maja 2020
12 czerwca 2020
24 czerwca 2020


Ważna informacja dot. ubezpieczenia dzieci i uczniów na nowy rok szkolny 2019/2020.

LUBECKO PRZEDSZKOLE

LUBECKO SZKOLA

OWU EDU Plus 2019_05

Rodzice dzieci ubezpieczonych,
w roku szkolnym 2019/2020 od 1.09.2019 r. w InterRisk Vienna Insurance Group – seria i nr polisy: EDU-A/P 065205


Przedstawiam Państwu Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty z dn. 17 czerwca 2019r. dotyczy zmian terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego – klasa III gimnazjum

Dokumenty:

decyzja_gim

zalacznik_gim


Przedstawiam Państwu Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty z dn. 17 czerwca 2019r. dotyczy zmian terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego – klasa VIII

Dokumenty:

decyzja

zalacznik_do_decyzji


Rekrutacja do szkół średnich 2019

Szanowni Państwo!

Firma VULCAN obsługująca system elektronicznej rekrutacji opracowała i udostępniła bezpłatny poradnik dla Kandydatów i ich Rodziców „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?”. Poradnik można pobrać wchodząc na stronę https://2roczniki.pl

Publikacja szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji. Znajdą w niej Państwo m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad. Zachęcamy do skorzystania z powyższego opracowania.


Drodzy Rodzice,
przekazujemy Państwu linki z cennymi materiałami dot. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Źródła dodatkowych informacji:

 • skrzynka internetowa: rekrutacja@men.gov.pl,
 • punkty konsultacyjne w kuratoriach, lista kontaktów dostępna na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekrutacja/kontakty-do-kuratoriów,
 • zakładka na stronie internetowej MEN www.men.gov.pl/rekrutacja.

Informator o szkolnictwie zawodowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego na rok szkolny 2019/2020

„Wybieram zawód dla siebie”

Wybierz grupę zawodów: … (np. budowlane, kształcenie specjalne)

Wybieram zawód: … (np. stolarz, zawody pomocnicze)

Lista szkół, w których ten zawód występuje: …(…, szkoły specjalne)

Opis zawodu: … (np. wybrany: stolarz, zawód pomocniczy)

Dodatkowo: zakładki z różnymi informacjami dot. kształcenia zawodowego

/strona internetowa RODN „WOM” i SOD/

Dostęp do wyszukiwarki będzie możliwy poprzez stronę internetową danej szkoły

(po zamieszczeniu odpowiedniego linku)


Kompetencje kluczowe – co i jak?

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję,  że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce “Rodzice i uczniowie” rekrutacja, znajdują się nowe dokumenty z 30.01.2019r. dot. rekrutacji.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami.

Z poważaniem

Monika Kukowka


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH  NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Drodzy Rodzice,

W trosce o przekazanie Państwu rzetelnej, pełnej informacji dotyczącej rekrutacji – poza informacjami przedstawionymi Państwu podczas naszych planowych spotkań, przedstawiam materiał proponowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W razie pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Monika Kukowka


Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019
Rada Rodziców wybrała na rok szkolny 2018/2019 ubezpieczenie uczniów w axa bezpieczny, wybrano 2 warianty:
skł 32 zł -1% 120zł
skł 55 zł -1% 200zł
Więcej informacji na temat ubezpieczenia można udzielić dedykowany opiekun dla szkoły: Joanna Michalik tel 693737396

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [198.37 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [74.17 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [84.65 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [160.35 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [160.38 KB]

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20

www.men.gov.pl/rekrutacja

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [396.75 KB]


Pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne
31.08.2018

Załączniki:

1/ [wpdm_package id=’5283′]
2/ [wpdm_package id=’5286′]
3/ [wpdm_package id=’5288′]
4/ [wpdm_package id=’5290′]
5/ [wpdm_package id=’5292′]


Egzaminy w roku szkolnym 2018/2019

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

  W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

  Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.Źródło: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasisty

Egzamin gimnazjalny

W tym roku szkolnym egzamin przeprowadzony będzie w dniach 10-12 kwietnia 2019r.
Szczegółowy harmonogram egzaminów z poszczególnych części oraz informacje o sposobie organizacji i przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego dostępne w dokumencie CKE.


 • Szanowni Państwo,

 • W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ilości porcji owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach „Programu w szkole” prosimy o przekazanie poniższych informacji rodzicom dzieci uczęszczających do prowadzonej przez Państwa szkoły podstawowej.
  Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce
  i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.
  W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
  Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:
  owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
  warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
  soki: owocowe, warzywne, mieszane
  W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo – warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45.
  Produkty mleczne objęte programem to:
  mleko białe
  jogurt naturalny
  kefir naturalny
  serek twarogowy
  W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40.
  Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w „Programie dla szkół” można uzyskać na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/.


  Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018
  Informacja o DOBROWOLNYM ubezpieczeniu NNW uczniów

  Szanowni Rodzice!
  Niniejszym informujemy, że wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków złożonych przez różne Towarzystwa ubezpieczeniowe.
  Informujemy, że za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., reprezentowanego przez firmę Bezpieczny.pl sp. z o.o.

  INFORMUJEMY, ŻE TO UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE, RODZIC MOŻE UBEZPIECZYĆ DZIECKO WE WŁASNYM ZAKRESIE.

  Rodzicom, którzy w minionym roku szkolnym korzystali z ubezpieczenia firmy AXA Ubezpieczenia przypominamy, że ochrona w ramach tej polisy kończy się dn. 31.08.2017r.

  RADA RODZICÓW wybrała dwa warianty ubezpieczenia, które różnią się Sumą Ubezpieczenia:

  • składka 28 zł SU 12000 1% uszczerbku 120 zł
  • składka 48 zł SU 20000 1% uszczerbku 200 zł

  Ubezpieczenie w swoim zakresie obejmuje, między innymi:

  • rany skóry
  • oparzenia, odmrożenia
  • złamania, zwichnięcia, skręcenia
  • wstrząśnienie mózgu
  • uszkodzenia narządów słuchu wzroku
  • utrata zębów stałych
  • pobyt w szpitalu wskutek NNW

  UBEZPIECZENIE OBEJMUJE WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTÓW BEZ DODATKOWEJ SKŁADKI

  Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

  Link do Tabeli uszczerbków: https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

  Link do zgłoszenia szkody: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

  wniosek_roszczenie_AXA_bezpieczny.pdf

  Wszelkie zapytania dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia lub szczegółów związanych z ubezpieczeniem prosimy kierować do dedykowanego Opiekuna Szkoły: JOANNY MICHALIK  tel 69373739AKCJA REKRUTACJA

13 maja br. o godzinie 17 odbędzie się wydarzenie, które przybliży, głównie kandydatom, temat tegorocznej rekrutacji. Wydarzenie jest organizowane przez administratorów systemu VULCAN, będzie trwać maksymalnie 90 minut, jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba. Zaproszenie na wydarzenie

Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

Adres strony rozprowadzającej:

https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja


Drodzy Rodzice,

poza linkiem do wyszukiwarki zawodów: https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/
zapraszamy nadal na wirtualne Targi Edukacyjne Szkół Powiatu Lublinieckiego!
Zapraszamy do zapoznania z ofertą edukacyjną poszczególnych szkół w zakładce “Zadania”. Znajdziecie Państwo tam również formy kontaktu z daną szkołą.
Targi zostały utworzone na platformie Google Classroom. Dla tych, którzy jej nie znają, krótka instrukcja.

1. Zaloguj się za pomocą konta Google
2. Wśród Googlowskich narzędzi znajdź: Classroom
3. Dołącz do zajęć jako uczeń, wpisując kod: hapuwe

Droga do nowej szkoły: https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/droga-do-nowej-szkoly

Mariola Strzoda – doradca zawodowy


DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego

WNIOSEK – wypożyczenie sprzętu komputerowego


Drodzy Rodzice,

zachęcamy do zapoznania się z materiałami kampanii  “Klikam z głową”


Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubecku podjęła decyzję o wyborze ubezpieczyciela – TANIA POLISA SP. z o.o.
Składka roczna ubezpieczenia za dzieci przedszkolne wynosi 38,00 zł. Do zapłaty przelewem na konto ubezpieczyciela.

Odbiorca TANIA POLISA SP. ZO.O.

Nr konta 40 1050 1142 1000 0090 3095 7022

Tytuł : PRZEDSZKOLE LUBECKO

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

Zalączniki:

OŚWIADCZENIA INDYWIDUALNE – 38 zł

OFERTA PRZEDSZKOLE 38

Termin płatności do: 30 września 2020

PRZEDSZKOLE:

RODO
ZGŁOSZENIE SZKODY – PRZEDSZKOLE LUBECKO
ZAKRES UBEZPIECZENIA PRZEDSZKOLE – 38

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubecku podjęła decyzję o wyborze ubezpieczyciela – TANIA POLISA SP. z o.o.
Składka roczna ubezpieczenia wynosi 44,00 zł. Do zapłaty przelewem na konto ubezpieczyciela.

Odbiorca TANIA POLISA SP. ZO.O.

Nr konta 40 1050 1142 1000 0090 3095 7022

Tytuł : SZKOŁA PODSTAWOWA LUBECKO

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

OŚWIADCZENIA INDYWIDUALNE – 44 zł

Termin płatności do: 30 września 2020

SZKOŁA PODSTAWOWA:

INTERRISKTABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU(1)
RODO

ZGŁOSZENIE SZKODY – SZKOŁA LUBECKO

INTERRISK OWU – EDU PLUS 2020

ZAKRES UBEZPIECZENIA SZKOŁA – 44

INTERRISKTABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU(1)
RODO

ZGŁOSZENIE SZKODY – SZKOŁA LUBECKO

INTERRISK OWU – EDU PLUS 2020

ZAKRES UBEZPIECZENIA SZKOŁA – 44

Pozdrawiam
Joanna Bąk
tel. 603 302 252, Tania Polisa sp. z o.o.
Pl.Kościuszki 13 (przy stacji BP), 42-700 Lubliniec


Co dla dzieci w wakacje?-propozycje KRUS

Załączniki:

557.7.145.2020 KRUS

Co w wakacje dla dzieci-propozycje KRUS materiał


09.06.2020

Dyrektor Szkoły przypomina Uczniom i Rodzicom, że 12 i 24 czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Pozdrawiam
Monika Kukowka


29.05.2020

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów


Szanowni Państwo!

Państwowy Instytut Badawczy NASK przygotował dla nauczycieli poradniki

pt. „Bezpieczeństwo online w szkołach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Dzięki nim łatwiej wykrywać i reagować na niepokojące zdarzenia w sieci.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonej informacji prasowej.

Pytania mogą Państwo kierować na adres: media@nask.pl

Poradniki dla szkół o bezpieczeństwie online – informacja prasowa NASK


25.05.2020

Drodzy Rodzice uczniów klasy ósmej

Rozpoczynamy konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, a także w miarę potrzeb z innych przedmiotów. W najbliższą środę tj. 27 maja o godz. 8:00 zapraszamy uczniów klasy 8 na trzy lekcje: język polski, matematyka, język obcy z którego uczeń zdaje egzamin. Prosimy aby uczniowie zabrali zeszyty przedmiotowe, podręczniki i zeszyty ćwiczeń oraz własne przybory szkolne. Zwracam uwagę aby uczniowie przyszli w maseczkach i pamiętali o konieczności zachowania dystansu społecznego. Maseczki będą zdejmować przy wejściu do szkoły. Jeżeli będzie to maseczka jednorazowa wyrzucą ją do wyznaczonego kosza, jeżeli będzie to maseczka materiałowa, to obowiązkiem ucznia będzie ją właściwie zabezpieczyć i schować w plecaku. W szkole zapoznamy uczniów ze szczegółowymi instrukcjami zachowania się w klasie, toalecie, szatni, korytarzu, na stołówce szkolnej. Wskazane jest przygotowanie śniadania i własnego napoju. Posiłek spożywać będą w wyznaczonych miejscach. Po przyjściu do szkoły uczniowie będą podzieleni na dwie grupy i w takim składzie pozostaną do końca konsultacji. Nie będą zmieniać sal. Wszystkie działania podejmujemy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo.

Pozdrawiam
Dyrektor Szkoły
Monika Kukowka


19.05

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Ciemnoniebieskie tło, ikona informacyjna po lewej stronie na pomarańczowym tle oraz tekst po prawej stronie na białym tle: “Od 25 maja przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Już od początku najbliższego tygodnia otwieramy schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć. Ponadto dajemy możliwość realizowania zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.

Zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów zawodowych

Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.

Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Zajęcia praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi w branżowych szkołach I stopnia

Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:

motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;
samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);
traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.

Chodzi o te zajęcia praktyczne, których nie można realizować na odległość. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Przede wszystkim wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy przy tym uwzględnić odrębne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Praktyki zawodowe u pracodawców dla części uczniów technikum

Od 4 maja br. uczniowie technikum mają możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych. Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne

Otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych.

Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej.

Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


12.05

Drodzy Rodzice i Uczniowie kl. VIII

Przekazuję informator „Ziemi Lublinieckiej” ze specjalną ofertą szkól i kierunków kształcenia w powiecie lublinieckim. Zachęcam do korzystania z oferty Targów Szkół na Google Classroom. Poza tym w szkole (na wejściu) można pobrać ofertę papierową – egzemplarz Ziemi Lublinieckiej. Również cały czas jest możliwość kontaktu w tym zakresie  z wychowawcą oraz doradcą zawodowym w naszej szkole poprzez eDziennik lub Google Classroom.

https://lubecko.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Ziemia-Lubliniecka-informator.pdf

Dyrektor
Monika Kukowka

list do ósmoklasisty


CLASSROOM

Classroom jest nowym narzędziem dostępnym w Google Apps dla Szkół i Uczelni, dzięki któremu nauczyciele mogą szybko tworzyć i organizować zadania dla uczniów, sprawnie przekazywać swoje uwagi i łatwo komunikować się z klasą. Uczniom Classroom pomaga zorganizować pracę na Dysku Google – wykonywać i oddawać gotowe zadania, kontaktować się bezpośrednio z nauczycielami i kolegami.

Źródło: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-classroo/mfhehppjhmmnlfbbopchdfldgimhfhfk?hl=pl

PIERWSZE KROKI W CLASSROOM:

odc 2 classroom Uczeń dołącza do zajęć – zdalne nauczanie

odc 3 classroom – zadania – zdalne nauczanie
https://www.youtube.com/watch?v=jMtVzf4OFxk

odc 4 classroom – uczeń robi zadania – zdalne nauczanie:


Plik do pobrania: ZGODA

zgoda – konto google (g suite) – format pdf
zgoda_konto google _g suite – format doc


Drodzy Rodzice informuję:

Podstawę prawną realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493).


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty


Z wielką radością pragniemy poinformować społeczność szkolną i lokalną, że Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku zdobyła grant finansowy w konkursie organizowanym przez Narodowy Bank Polski na realizację wydarzenia edukacyjnego pt. „Polski Złoty ma STO lat. W ramach projektu dotyczącego historii polskiej waluty uczniowie naszej szkoły,  uczniowie ze szkół naszej gminy, powiatu, a także rodzice, nauczyciele i mieszkańcy naszej gminy będą mieli okazję uczestniczyć w konkursach, warsztatach artystycznych, wystawie, wykładzie i wycieczce edukacyjnej.


Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020:
14 października 2019
31 października 2019
21-23 kwietnia 2020
4 maja 2020
12 czerwca 2020
24 czerwca 2020


Ważna informacja dot. ubezpieczenia dzieci i uczniów na nowy rok szkolny 2019/2020.

LUBECKO PRZEDSZKOLE

LUBECKO SZKOLA

OWU EDU Plus 2019_05

Rodzice dzieci ubezpieczonych,
w roku szkolnym 2019/2020 od 1.09.2019 r. w InterRisk Vienna Insurance Group – seria i nr polisy: EDU-A/P 065205


Przedstawiam Państwu Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty z dn. 17 czerwca 2019r. dotyczy zmian terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego – klasa III gimnazjum

Dokumenty:

decyzja_gim

zalacznik_gim


Przedstawiam Państwu Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty z dn. 17 czerwca 2019r. dotyczy zmian terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego – klasa VIII

Dokumenty:

decyzja

zalacznik_do_decyzji


Rekrutacja do szkół średnich 2019

Szanowni Państwo!

Firma VULCAN obsługująca system elektronicznej rekrutacji opracowała i udostępniła bezpłatny poradnik dla Kandydatów i ich Rodziców „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?”. Poradnik można pobrać wchodząc na stronę https://2roczniki.pl

Publikacja szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji. Znajdą w niej Państwo m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad. Zachęcamy do skorzystania z powyższego opracowania.


Drodzy Rodzice,
przekazujemy Państwu linki z cennymi materiałami dot. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Źródła dodatkowych informacji:

 • skrzynka internetowa: rekrutacja@men.gov.pl,
 • punkty konsultacyjne w kuratoriach, lista kontaktów dostępna na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekrutacja/kontakty-do-kuratoriów,
 • zakładka na stronie internetowej MEN www.men.gov.pl/rekrutacja.

Informator o szkolnictwie zawodowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego na rok szkolny 2019/2020

„Wybieram zawód dla siebie”

Wybierz grupę zawodów: … (np. budowlane, kształcenie specjalne)

Wybieram zawód: … (np. stolarz, zawody pomocnicze)

Lista szkół, w których ten zawód występuje: …(…, szkoły specjalne)

Opis zawodu: … (np. wybrany: stolarz, zawód pomocniczy)

Dodatkowo: zakładki z różnymi informacjami dot. kształcenia zawodowego

/strona internetowa RODN „WOM” i SOD/

Dostęp do wyszukiwarki będzie możliwy poprzez stronę internetową danej szkoły

(po zamieszczeniu odpowiedniego linku)


Kompetencje kluczowe – co i jak?

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję,  że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce “Rodzice i uczniowie” rekrutacja, znajdują się nowe dokumenty z 30.01.2019r. dot. rekrutacji.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami.

Z poważaniem

Monika Kukowka


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH  NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Drodzy Rodzice,

W trosce o przekazanie Państwu rzetelnej, pełnej informacji dotyczącej rekrutacji – poza informacjami przedstawionymi Państwu podczas naszych planowych spotkań, przedstawiam materiał proponowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W razie pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Monika Kukowka


Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019
Rada Rodziców wybrała na rok szkolny 2018/2019 ubezpieczenie uczniów w axa bezpieczny, wybrano 2 warianty:
skł 32 zł -1% 120zł
skł 55 zł -1% 200zł
Więcej informacji na temat ubezpieczenia można udzielić dedykowany opiekun dla szkoły: Joanna Michalik tel 693737396

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [198.37 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [74.17 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [84.65 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [160.35 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [160.38 KB]

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20

www.men.gov.pl/rekrutacja

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [396.75 KB]


Pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne
31.08.2018

Załączniki:

1/ [wpdm_package id=’5283′]
2/ [wpdm_package id=’5286′]
3/ [wpdm_package id=’5288′]
4/ [wpdm_package id=’5290′]
5/ [wpdm_package id=’5292′]


Egzaminy w roku szkolnym 2018/2019

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

  W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

  Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.Źródło: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasisty

Egzamin gimnazjalny

W tym roku szkolnym egzamin przeprowadzony będzie w dniach 10-12 kwietnia 2019r.
Szczegółowy harmonogram egzaminów z poszczególnych części oraz informacje o sposobie organizacji i przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego dostępne w dokumencie CKE.

 •  

 • Szanowni Państwo,

 • W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ilości porcji owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach „Programu w szkole” prosimy o przekazanie poniższych informacji rodzicom dzieci uczęszczających do prowadzonej przez Państwa szkoły podstawowej.
  Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce
  i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.
  W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
  Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:
  owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
  warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
  soki: owocowe, warzywne, mieszane
  W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo – warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45.
  Produkty mleczne objęte programem to:
  mleko białe
  jogurt naturalny
  kefir naturalny
  serek twarogowy
  W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40.
  Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w „Programie dla szkół” można uzyskać na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/.


  Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018
  Informacja o DOBROWOLNYM ubezpieczeniu NNW uczniów

  Szanowni Rodzice!
  Niniejszym informujemy, że wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków złożonych przez różne Towarzystwa ubezpieczeniowe.
  Informujemy, że za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., reprezentowanego przez firmę Bezpieczny.pl sp. z o.o.

  INFORMUJEMY, ŻE TO UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE, RODZIC MOŻE UBEZPIECZYĆ DZIECKO WE WŁASNYM ZAKRESIE.

  Rodzicom, którzy w minionym roku szkolnym korzystali z ubezpieczenia firmy AXA Ubezpieczenia przypominamy, że ochrona w ramach tej polisy kończy się dn. 31.08.2017r.

  RADA RODZICÓW wybrała dwa warianty ubezpieczenia, które różnią się Sumą Ubezpieczenia:

  • składka 28 zł SU 12000 1% uszczerbku 120 zł
  • składka 48 zł SU 20000 1% uszczerbku 200 zł

  Ubezpieczenie w swoim zakresie obejmuje, między innymi:

  • rany skóry
  • oparzenia, odmrożenia
  • złamania, zwichnięcia, skręcenia
  • wstrząśnienie mózgu
  • uszkodzenia narządów słuchu wzroku
  • utrata zębów stałych
  • pobyt w szpitalu wskutek NNW

  UBEZPIECZENIE OBEJMUJE WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTÓW BEZ DODATKOWEJ SKŁADKI

  Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

  Link do Tabeli uszczerbków: https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

  Link do zgłoszenia szkody: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

  wniosek_roszczenie_AXA_bezpieczny.pdf

  Wszelkie zapytania dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia lub szczegółów związanych z ubezpieczeniem prosimy kierować do dedykowanego Opiekuna Szkoły: JOANNY MICHALIK  tel 69373739AKCJA REKRUTACJA

13 maja br. o godzinie 17 odbędzie się wydarzenie, które przybliży, głównie kandydatom, temat tegorocznej rekrutacji. Wydarzenie jest organizowane przez administratorów systemu VULCAN, będzie trwać maksymalnie 90 minut, jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba. Zaproszenie na wydarzenie

Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

Adres strony rozprowadzającej:

https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja


Drodzy Rodzice,

poza linkiem do wyszukiwarki zawodów: https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/
zapraszamy nadal na wirtualne Targi Edukacyjne Szkół Powiatu Lublinieckiego!
Zapraszamy do zapoznania z ofertą edukacyjną poszczególnych szkół w zakładce “Zadania”. Znajdziecie Państwo tam również formy kontaktu z daną szkołą.
Targi zostały utworzone na platformie Google Classroom. Dla tych, którzy jej nie znają, krótka instrukcja.

1. Zaloguj się za pomocą konta Google
2. Wśród Googlowskich narzędzi znajdź: Classroom
3. Dołącz do zajęć jako uczeń, wpisując kod: hapuwe

Droga do nowej szkoły: https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/droga-do-nowej-szkoly

Mariola Strzoda – doradca zawodowy


DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego

WNIOSEK – wypożyczenie sprzętu komputerowego


Drodzy Rodzice,

zachęcamy do zapoznania się z materiałami kampanii  “Klikam z głową”


Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubecku podjęła decyzję o wyborze ubezpieczyciela – TANIA POLISA SP. z o.o.
Składka roczna ubezpieczenia za dzieci przedszkolne wynosi 38,00 zł. Do zapłaty przelewem na konto ubezpieczyciela.

Odbiorca TANIA POLISA SP. ZO.O.

Nr konta 40 1050 1142 1000 0090 3095 7022

Tytuł : PRZEDSZKOLE LUBECKO

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

Zalączniki:

OŚWIADCZENIA INDYWIDUALNE – 38 zł

OFERTA PRZEDSZKOLE 38

Termin płatności do: 30 września 2020

PRZEDSZKOLE:

RODO
ZGŁOSZENIE SZKODY – PRZEDSZKOLE LUBECKO
ZAKRES UBEZPIECZENIA PRZEDSZKOLE – 38

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubecku podjęła decyzję o wyborze ubezpieczyciela – TANIA POLISA SP. z o.o.
Składka roczna ubezpieczenia wynosi 44,00 zł. Do zapłaty przelewem na konto ubezpieczyciela.

Odbiorca TANIA POLISA SP. ZO.O.

Nr konta 40 1050 1142 1000 0090 3095 7022

Tytuł : SZKOŁA PODSTAWOWA LUBECKO

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

OŚWIADCZENIA INDYWIDUALNE – 44 zł

Termin płatności do: 30 września 2020

SZKOŁA PODSTAWOWA:

INTERRISKTABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU(1)
RODO

ZGŁOSZENIE SZKODY – SZKOŁA LUBECKO

INTERRISK OWU – EDU PLUS 2020

ZAKRES UBEZPIECZENIA SZKOŁA – 44

INTERRISKTABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU(1)
RODO

ZGŁOSZENIE SZKODY – SZKOŁA LUBECKO

INTERRISK OWU – EDU PLUS 2020

ZAKRES UBEZPIECZENIA SZKOŁA – 44

Pozdrawiam
Joanna Bąk
tel. 603 302 252, Tania Polisa sp. z o.o.
Pl.Kościuszki 13 (przy stacji BP), 42-700 Lubliniec


Co dla dzieci w wakacje?-propozycje KRUS

Załączniki:

557.7.145.2020 KRUS

Co w wakacje dla dzieci-propozycje KRUS materiał


09.06.2020

Dyrektor Szkoły przypomina Uczniom i Rodzicom, że 12 i 24 czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Pozdrawiam
Monika Kukowka


29.05.2020

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów


Szanowni Państwo!

Państwowy Instytut Badawczy NASK przygotował dla nauczycieli poradniki

pt. „Bezpieczeństwo online w szkołach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Dzięki nim łatwiej wykrywać i reagować na niepokojące zdarzenia w sieci.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonej informacji prasowej.

Pytania mogą Państwo kierować na adres: media@nask.pl

Poradniki dla szkół o bezpieczeństwie online – informacja prasowa NASK


25.05.2020

Drodzy Rodzice uczniów klasy ósmej

Rozpoczynamy konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, a także w miarę potrzeb z innych przedmiotów. W najbliższą środę tj. 27 maja o godz. 8:00 zapraszamy uczniów klasy 8 na trzy lekcje: język polski, matematyka, język obcy z którego uczeń zdaje egzamin. Prosimy aby uczniowie zabrali zeszyty przedmiotowe, podręczniki i zeszyty ćwiczeń oraz własne przybory szkolne. Zwracam uwagę aby uczniowie przyszli w maseczkach i pamiętali o konieczności zachowania dystansu społecznego. Maseczki będą zdejmować przy wejściu do szkoły. Jeżeli będzie to maseczka jednorazowa wyrzucą ją do wyznaczonego kosza, jeżeli będzie to maseczka materiałowa, to obowiązkiem ucznia będzie ją właściwie zabezpieczyć i schować w plecaku. W szkole zapoznamy uczniów ze szczegółowymi instrukcjami zachowania się w klasie, toalecie, szatni, korytarzu, na stołówce szkolnej. Wskazane jest przygotowanie śniadania i własnego napoju. Posiłek spożywać będą w wyznaczonych miejscach. Po przyjściu do szkoły uczniowie będą podzieleni na dwie grupy i w takim składzie pozostaną do końca konsultacji. Nie będą zmieniać sal. Wszystkie działania podejmujemy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo.

Pozdrawiam
Dyrektor Szkoły
Monika Kukowka


19.05

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Ciemnoniebieskie tło, ikona informacyjna po lewej stronie na pomarańczowym tle oraz tekst po prawej stronie na białym tle: “Od 25 maja przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Już od początku najbliższego tygodnia otwieramy schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć. Ponadto dajemy możliwość realizowania zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.

Zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów zawodowych

Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.

Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Zajęcia praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi w branżowych szkołach I stopnia

Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:

motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;
samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);
traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.

Chodzi o te zajęcia praktyczne, których nie można realizować na odległość. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Przede wszystkim wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy przy tym uwzględnić odrębne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Praktyki zawodowe u pracodawców dla części uczniów technikum

Od 4 maja br. uczniowie technikum mają możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych. Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne

Otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych.

Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej.

Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


12.05

Drodzy Rodzice i Uczniowie kl. VIII

Przekazuję informator „Ziemi Lublinieckiej” ze specjalną ofertą szkól i kierunków kształcenia w powiecie lublinieckim. Zachęcam do korzystania z oferty Targów Szkół na Google Classroom. Poza tym w szkole (na wejściu) można pobrać ofertę papierową – egzemplarz Ziemi Lublinieckiej. Również cały czas jest możliwość kontaktu w tym zakresie  z wychowawcą oraz doradcą zawodowym w naszej szkole poprzez eDziennik lub Google Classroom.

https://lubecko.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Ziemia-Lubliniecka-informator.pdf

Dyrektor
Monika Kukowka

list do ósmoklasisty


CLASSROOM

Classroom jest nowym narzędziem dostępnym w Google Apps dla Szkół i Uczelni, dzięki któremu nauczyciele mogą szybko tworzyć i organizować zadania dla uczniów, sprawnie przekazywać swoje uwagi i łatwo komunikować się z klasą. Uczniom Classroom pomaga zorganizować pracę na Dysku Google – wykonywać i oddawać gotowe zadania, kontaktować się bezpośrednio z nauczycielami i kolegami.

Źródło: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-classroo/mfhehppjhmmnlfbbopchdfldgimhfhfk?hl=pl

PIERWSZE KROKI W CLASSROOM:

odc 2 classroom Uczeń dołącza do zajęć – zdalne nauczanie

odc 3 classroom – zadania – zdalne nauczanie
https://www.youtube.com/watch?v=jMtVzf4OFxk

odc 4 classroom – uczeń robi zadania – zdalne nauczanie:


Plik do pobrania: ZGODA

zgoda – konto google (g suite) – format pdf
zgoda_konto google _g suite – format doc


Drodzy Rodzice informuję:

Podstawę prawną realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493).


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty


Z wielką radością pragniemy poinformować społeczność szkolną i lokalną, że Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku zdobyła grant finansowy w konkursie organizowanym przez Narodowy Bank Polski na realizację wydarzenia edukacyjnego pt. „Polski Złoty ma STO lat. W ramach projektu dotyczącego historii polskiej waluty uczniowie naszej szkoły,  uczniowie ze szkół naszej gminy, powiatu, a także rodzice, nauczyciele i mieszkańcy naszej gminy będą mieli okazję uczestniczyć w konkursach, warsztatach artystycznych, wystawie, wykładzie i wycieczce edukacyjnej.


Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020:
14 października 2019
31 października 2019
21-23 kwietnia 2020
4 maja 2020
12 czerwca 2020
24 czerwca 2020


Ważna informacja dot. ubezpieczenia dzieci i uczniów na nowy rok szkolny 2019/2020.

LUBECKO PRZEDSZKOLE

LUBECKO SZKOLA

OWU EDU Plus 2019_05

Rodzice dzieci ubezpieczonych,
w roku szkolnym 2019/2020 od 1.09.2019 r. w InterRisk Vienna Insurance Group – seria i nr polisy: EDU-A/P 065205


Przedstawiam Państwu Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty z dn. 17 czerwca 2019r. dotyczy zmian terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego – klasa III gimnazjum

Dokumenty:

decyzja_gim

zalacznik_gim


Przedstawiam Państwu Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty z dn. 17 czerwca 2019r. dotyczy zmian terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego – klasa VIII

Dokumenty:

decyzja

zalacznik_do_decyzji


Rekrutacja do szkół średnich 2019

Szanowni Państwo!

Firma VULCAN obsługująca system elektronicznej rekrutacji opracowała i udostępniła bezpłatny poradnik dla Kandydatów i ich Rodziców „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?”. Poradnik można pobrać wchodząc na stronę https://2roczniki.pl

Publikacja szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji. Znajdą w niej Państwo m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad. Zachęcamy do skorzystania z powyższego opracowania.


Drodzy Rodzice,
przekazujemy Państwu linki z cennymi materiałami dot. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Źródła dodatkowych informacji:

 • skrzynka internetowa: rekrutacja@men.gov.pl,
 • punkty konsultacyjne w kuratoriach, lista kontaktów dostępna na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekrutacja/kontakty-do-kuratoriów,
 • zakładka na stronie internetowej MEN www.men.gov.pl/rekrutacja.

Informator o szkolnictwie zawodowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego na rok szkolny 2019/2020

„Wybieram zawód dla siebie”

Wybierz grupę zawodów: … (np. budowlane, kształcenie specjalne)

Wybieram zawód: … (np. stolarz, zawody pomocnicze)

Lista szkół, w których ten zawód występuje: …(…, szkoły specjalne)

Opis zawodu: … (np. wybrany: stolarz, zawód pomocniczy)

Dodatkowo: zakładki z różnymi informacjami dot. kształcenia zawodowego

/strona internetowa RODN „WOM” i SOD/

Dostęp do wyszukiwarki będzie możliwy poprzez stronę internetową danej szkoły

(po zamieszczeniu odpowiedniego linku)


Kompetencje kluczowe – co i jak?

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję,  że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce “Rodzice i uczniowie” rekrutacja, znajdują się nowe dokumenty z 30.01.2019r. dot. rekrutacji.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami.

Z poważaniem

Monika Kukowka


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH  NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Drodzy Rodzice,

W trosce o przekazanie Państwu rzetelnej, pełnej informacji dotyczącej rekrutacji – poza informacjami przedstawionymi Państwu podczas naszych planowych spotkań, przedstawiam materiał proponowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W razie pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Monika Kukowka


Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019
Rada Rodziców wybrała na rok szkolny 2018/2019 ubezpieczenie uczniów w axa bezpieczny, wybrano 2 warianty:
skł 32 zł -1% 120zł
skł 55 zł -1% 200zł
Więcej informacji na temat ubezpieczenia można udzielić dedykowany opiekun dla szkoły: Joanna Michalik tel 693737396

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [198.37 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [74.17 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [84.65 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [160.35 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [160.38 KB]

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20

www.men.gov.pl/rekrutacja

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [396.75 KB]


Pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne
31.08.2018

Załączniki:

1/ [wpdm_package id=’5283′]
2/ [wpdm_package id=’5286′]
3/ [wpdm_package id=’5288′]
4/ [wpdm_package id=’5290′]
5/ [wpdm_package id=’5292′]


Egzaminy w roku szkolnym 2018/2019

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

  W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

  Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.Źródło: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasisty

Egzamin gimnazjalny

W tym roku szkolnym egzamin przeprowadzony będzie w dniach 10-12 kwietnia 2019r.
Szczegółowy harmonogram egzaminów z poszczególnych części oraz informacje o sposobie organizacji i przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego dostępne w dokumencie CKE.

 •  

 • Szanowni Państwo,

 • W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ilości porcji owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach „Programu w szkole” prosimy o przekazanie poniższych informacji rodzicom dzieci uczęszczających do prowadzonej przez Państwa szkoły podstawowej.
  Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce
  i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.
  W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
  Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:
  owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
  warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
  soki: owocowe, warzywne, mieszane
  W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo – warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45.
  Produkty mleczne objęte programem to:
  mleko białe
  jogurt naturalny
  kefir naturalny
  serek twarogowy
  W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40.
  Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w „Programie dla szkół” można uzyskać na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/.


  Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018
  Informacja o DOBROWOLNYM ubezpieczeniu NNW uczniów

  Szanowni Rodzice!
  Niniejszym informujemy, że wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków złożonych przez różne Towarzystwa ubezpieczeniowe.
  Informujemy, że za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., reprezentowanego przez firmę Bezpieczny.pl sp. z o.o.

  INFORMUJEMY, ŻE TO UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE, RODZIC MOŻE UBEZPIECZYĆ DZIECKO WE WŁASNYM ZAKRESIE.

  Rodzicom, którzy w minionym roku szkolnym korzystali z ubezpieczenia firmy AXA Ubezpieczenia przypominamy, że ochrona w ramach tej polisy kończy się dn. 31.08.2017r.

  RADA RODZICÓW wybrała dwa warianty ubezpieczenia, które różnią się Sumą Ubezpieczenia:

  • składka 28 zł SU 12000 1% uszczerbku 120 zł
  • składka 48 zł SU 20000 1% uszczerbku 200 zł

  Ubezpieczenie w swoim zakresie obejmuje, między innymi:

  • rany skóry
  • oparzenia, odmrożenia
  • złamania, zwichnięcia, skręcenia
  • wstrząśnienie mózgu
  • uszkodzenia narządów słuchu wzroku
  • utrata zębów stałych
  • pobyt w szpitalu wskutek NNW

  UBEZPIECZENIE OBEJMUJE WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTÓW BEZ DODATKOWEJ SKŁADKI

  Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

  Link do Tabeli uszczerbków: https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

  Link do zgłoszenia szkody: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

  wniosek_roszczenie_AXA_bezpieczny.pdf

  Wszelkie zapytania dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia lub szczegółów związanych z ubezpieczeniem prosimy kierować do dedykowanego Opiekuna Szkoły: JOANNY MICHALIK  tel 69373739


Skip to content