UCHWAŁA Nr 3/2021

Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Damrota w Lubecku

z dnia 22 września 2021 roku w sprawie wyboru Zarządu Rady Rodziców Szkoły

Na podstawie art. 83 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) w związku z Regulaminem Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Damrota w Lubecku, uchwala się co następuje:

  Wybiera się  w głosowaniu jawnym Zarząd Rady Rodziców Szkoły  w składzie:

  1. Przewodniczący – Joanna Garus
  2. Zastępca Przewodniczącego – Iwona Strzoda
  3. Sekretarz – Joanna Jerominek
  4. Skarbnik – Anna Krystek
  5. Członek – Bogusława Czekała
  6. Członek – Aneta Ciach

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Drodzy Rodzice,

  prosimy o uiszczenie składki na rzecz Rady Rodziców, która niezmiennie wynosi:

  I dziecko – 50 zł

  II dziecko – 30 zł

  III i kolejne dziecko – 20 zł

  Nr rachunku bankowego:

  48 8288 1014 5001 0132 1555 0001

  W opisie przelewu prosimy  podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę/przedszkole.

  Każda wpłacona złotówka wraca do naszych dzieci w różnych forma.

  Podobnie jak i w ubiegłym roku szkolnym 2020/2021 bezpośrednio do każdej klasy/przedszkola może wrócić 20% wpłat na Radę Rodziców uiszczonych w danej klasie, czy przedszkolu. Aby pozyskać te 20% należy wymyślić, na co pieniądze zostaną wydane (cel dowolny np. na organizację spotkania, dofinansowanie wycieczki, upominki dla dzieci) 20% zostanie obliczone od kwoty, którą wpłacicie do końca grudnia 2021 – więc trzeba się pośpieszyć.

  W ubiegłym roku szkolnym, pomimo ograniczeń związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19, udało się nam zrealizować wiele przedsięwzięć, między innymi:

  • ufundowaliśmy nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów na zakończenie roku szkolnego;
  • każde dziecko otrzymało czekoladę z okazji Mikołajek;
  • zakupione zostały nagrody do konkursów szkolnych;
  • zakup lodów z okazji Dnia Dziecka;
  • zakup wiązanki oraz zniczy z okazji obchodów 100 rocznicy III powstania śląskiego.

                                                                                     Rada Rodziców

                                                                                     PSP w Lubecku

  Skip to content