Rodzice

RADA RODZICÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KONSTANTEGO DAMROTA W LUBECKU 2020/2021

Zarząd Rady Rodziców Szkoły  w składzie:

  1. Przewodniczący – Joanna Rak
  2. Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Rokosa-Gajda
  3. Sekretarz – Joanna Garus
  4. Skarbnik – Anna Nowak
  5. Członek- Danuta Trybus
  6. Członek- Iwona Strzoda

Wysokość dobrowolnej składki rodziców stanowiących fundusz wspierania działalności statutowej szkoły wynosi na:
a) pierwsze dziecko w szkole/przedszkolu w Lubecku – 50 zł,
b) drugie dziecko w szkole/przedszkolu w Lubecku – 30 zł,
c) trzecie dziecko w szkole/przedszkolu w Lubecku – 20 zł,
d) czwarte i kolejne dzieci zwolnione z opłat.

Wpłaty można dokonać jedynie na konto Rady Rodziców na numer:

Nr rachunku bankowego: 48 8288 1014 5001 0132 1555 0001
W opisie wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.
Skip to content