21 lutego 2018 r. w naszej szkole odbył się przegląd teatralny „Dziecięce Spotkania  Teatralne”. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście ze szkoły z Kochcic pod opieką pań: Anny Maroń i Anny Maroń- Nowak. Ze szkoły z Lubecka uczniowie z klas I –III wraz  z wychowawcami: panią Dominiką Steinert, Dominika Skibą, Iwoną Kowol oraz uczniowie z kl V, którzy tworzą kółko teatralne pod opieką pani Małgorzaty Kos, organizatora przeglądu.

Celem spotkania była: prezentacja małych form teatralnych oraz przedstawień, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz zachęcanie do właściwego sposobu spędzania wolnego czasu.

Uczniowie z klas I – III zaprezentowali przedstawienie „Rzepka” oraz taniec z pomponami, uczniowie ze szkoły z Kochcic przestawienie „Pomagam więc jestem”. Natomiast uczniowie z koła teatralnego z Lubecka przedstawienie „Kopciuszek’. Wszystkie przestawienia niosły ze sobą przesłanie o wartości dobra i pomocy.

Udział wzięli ze szkoły w Kochcicach: Julia Zazgórnik, Samuel Lipiński, patryycja Brzezina, Milena Wręczycka, Denis Kasek, Oskar Kasek, Julia Chmurak, Amelia Chmiel, Aleksandra Gambuś, Wiktoria Berbesz. Ze szkoły z Lubecka: Sonia Dudzik, Natalia Burzyk, Adrianna Mroziewicz, Amelia Kopacz, Barbara Podyma, Eliza Bielacha, Oliwia Kus, Julia Szymiec , Łukasz Kryś, Mateusz Zygoń, Julia Ochman, Sylwester Ochman, Płonka Kamila, Nowak Anna.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali nagrody, które zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skip to content