Kluczem do wiedzy jest czytanie, stąd też wielkim zadaniem szkoły i domu jest wytworzenie silnej motywacji do czytania. Sprawienie, by czytanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspokajała pragnienia i potrzeby człowieka, zarówno emocjonalne, jak i intelektualne.
Pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, jednak nabywamy ją w ciągu całego życia. Niestety nawyk czytania książek zanika razem z coraz większym rozwojem technologii, zalewem rynku urządzeniami mobilnymi. W tym wszystkim nie znajdujemy czasu na tradycyjne czytanie. Wielu z nas woli obejrzeć film na podstawie książki, niż przeczytać samą powieść.
O pozytywnych skutkach czytania wie chyba każdy z nas. Dlatego tak ważne wyzwanie stoi przed dzisiejszą szkołą – rozwijanie u dzieci nawyku czytania.
W naszej szkole prowadzone są już od bardzo wielu lat ciągle działania mające na celu rozbudzać zainteresowania czytelnicze wśród dzieci i młodzieży.

Od wielu lat w klasach młodszych prowadzone są cykliczne spotkania w ramach dobrej praktyki Czytajmy Razem, podczas których dzieci zapoznawane są z pięknem literatury, często na spotkania zapraszani są goście – pracownicy biblioteki, lokalni poeci. Spotkaniom towarzyszą warsztaty plastyczno-kreatywne, konkursy tematyczne, a nawet mini przedstawienia przygotowywane przez uczniów.
Aby w młodym pokoleniu wyrobić nawyk słuchania, organizujemy poranki z książką – podczas których nauczyciele czytają najmłodszym dzieciom fragmenty książek lub wiersze.
Co roku najmłodsi włączają się także w Ogólnopolską Akcję Narodowego Czytania.
W salach lekcyjnych klas młodszych znajdują się kąciki czytelnicze – klasowe biblioteczki. Organizowane są klasowe konkursy na czytelnika miesiąca, potem roku. To motywuje dzieci do systematycznych ćwiczeń i doskonalenia techniki czytania. Zaangażowani są także rodzice, a dodatkową zachętą są dyplomy i nagrody.
Co roku we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Kochanowicach dla uczniów klas młodszych organizowany jest konkurs „Ładnie Czytam”.
Nasz szkoła przystąpiła także do ogólnopolskiego projektu Wielka Liga Czytelników, do którego z chęcią przystąpili uczniowie klas młodszych. Dzieci z wielkim zaangażowaniem czytają kolejne pozycje z listy konkursowych lektur i wypełniają testy, w których muszą wykazać się znajomością treści, logicznym myśleniem, umiejętnością korzystania ze słowników. W ten sposób uczniowie zdobywają kolejne sprawności, będące przepustką do kolejnego etapu, który wyłoni reprezentantów szkoły do drużynowego finału powiatowego.
Już po raz trzeci w tym roku uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście obdarowani książeczką – publikacją przygotowaną przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, i podobnie jak przy wcześniejszych publikacjach w jej powstaniu pomagało grono wybitnych ekspertów literatury dziecięcej – literaturoznawców, pedagogów. W tym roku młodzi czytelnicy otrzymali „Pierwsze Abecadło”, które jest antologią tekstów literackich dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, napisanych przez najwybitniejszych twórców książek dla dzieci, zarówno klasycznych, jak i współczesnych.
Mamy nadzieję, że wszystkie nasze działania będą początkiem wielkiej czytelniczej podróży naszych uczniów trwającej przez całe życie.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Magdalena Hadrian-Matyja

Skip to content